Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Cena mesta

Cena mesta

Podľa §34 Štatútu mesta, osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže mestské zastupiteľstvo udeliť čestné občianstvo mesta. Čestné občianstvo mesta sa môže udeliť aj cudzím štátnym príslušníkom, aj „in memoriam.

Podľa §35 Štatútu mesta cena mesta sa udeľuje za:

  • vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti,
  • činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí,
  • činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jej obyvateľov.

 

Návrhy na udelenie ceny mesta môžu mestskému zastupiteľstvu predkladať poslanci, primátor mesta, príp. aj obyvatelia mesta. Návrhy musia byť riadne odôvodnené.

Cenu mesta tvorí plaketa, vecný dar alebo finančná odmena do výšky 500,- eur v jednotlivom prípade. Cenu mesta slávnostne odovzdáva laureátom primátor.

Výnimočne sa môže Cena mesta udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti – „in memoriam“. V takomto prípade sa cena odovzdá  rodinným príslušníkom pocteného.


 

Ocenení cenou mesta

Osobnosť roka

Osobnosti roka schválené Mestským zastupiteľstvom v Liptovskom Hrádku na základe výsledkov ankiet vyhlásených medzi obyvateľmi mesta. Zámerom ankety je predstaviť verejnosti významné, záslužné činy v širokospektrálnej oblasti spoločenského života, prezentácii mesta a vytvárania podmieok pre realizáciu rôznych spoločenských aktivít.

2007 - Ing. Ľubor Patsch
2006 - nebola udelená
2005 - Miloslav Húska
2004 - nebola udelená
2003 - Oto Mikeska
2002 - Andrej Kunec, in memoriam
2001 - Ivan Šobáň
2000 - Karol Feňveš, akademický maliar
1999 - JUDr. Ivan Šenšel
1998 - Ivana Slaná
 


 

P- 8:00-11:00, 12:00-15:00
U- 7:30-11:00, 12:00-14:30
S- 8:00-11:00, 12:00-16:30
Š- 7:30-11:00, 12:00-14:30
P- 8:00-11:00, 12:00-14:00

webygroup
ÚvodÚvodná stránka