Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Cena primátora mesta

Cena primátora mesta

V zmysle §36 a §37 Štatútu mesta:

Cenu primátora mesta udeľuje primátor za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta a jeho občanov, za reprezentáciu mesta v oblasti kultúry, športu, za aktivity súvisiace s hospodárskym a spoločenským rozvojom mesta.

Cenu primátora mesta tvorí plaketa, vecný dar alebo finančná odmena do výšky 350,- eur v jednotlivom prípade.

Primátor mesta môže udeliť čestné uznanie osobám za dosiahnutie pozoruhodného športového, umeleckého alebo iného výkonu reprezentujúceho mesto, za pedagogické výsledky a pedagogickú angažovanosť, za aktívny podiel pri rozvoji mesta.


 

Ocenení cenou primátora mesta

Rok 2019

Z príležitosti Dňa učiteľov:

Cena Jána Juraja Grünwalda

Najvyššie ocenenie primátora mesta Liptovský Hrádok za rozvoj  školstva v Meste Liptovský Hrádok - PhDr. Vojtech Kollár – bývalý riaditeľ Gymnázia v Liptovskom Hrádku, učiteľ dejepisu a občianskej náuky

Mgr. Vladimíra Sklenková -  ZŠ s MŠ  Hradná
Mgr. Marta Mareková -  ZŠ s MŠ J.D.Matejovie
Mgr. Daniela Petro  -  ŠZŠ
Katarína Vernarecová  -  ZUŠ
Alena Majeríková -  STK
PaedDr. Ivan Mráz, PhD.  - SZUŠ
Mgr. Jaroslav Melich -  CVČ
Mgr. Vladimír Javornícky – gymnázium
Ing. Zuzana Gejdošová – SOŠLD
Pavol Zajac - SOŠE
PaedDr. Janka Šúleková – ZŠ  Jamník


Rok 2018

Z príležitosti Dňa učiteľov:

Cena Jána Juraja Grünwalda

za rozvoj umeleckého školstva v meste Liptovský Hrádok - Mgr. Elena Jurenová – ZUŠ

Mgr. Marieta Čierna - ZŠ s MŠ Hradná
PaedDr. Vlasta Servillová - ZŠ s MŠ J.D.Matejovie
Mgr. Marína Beňová – ŠZŠ
Mgr. Libuša Vyšná  - ZUŠ
Mgr. Zuzana Majchútová – STK
Mgr. art. Martin Socháň – SZUŠ
Mgr. Dana Babicová  - gymnázium
Ing. Pavol Šimunka – SOŠLD
Mgr. Anna Černinská – SOŠE


Rok 2017

Z príležitosti Dňa učiteľov:

Cena Jána Juraja Grünwalda

za rozvoj umeleckého školstva v meste Liptovský Hrádok - Mgr. art. Eva Ohraďanová - SZUŠ

Eva Rísiková – ZŠ s MŠ J. D. Matejovie
Mgr. Terézia Dedinová – ZŠ s MŠ Hradná
Mgr. Viera Dzúriková – Špeciálna základná škola
PaedDr. Stanislav Žiška – gymnázium
Ing. Ján Lukačko – SOŠ lesnícka a drevárska
Ing. Jan Pluhař - SOŠ elektrotechnická
Mgr. Jana Khouri – Základná umelecká škola
Ing. Pavol Čorba – Súkromná základná umelecká škola
PaedDr. Ľubica Rúčková – Súkromné tanečné konzervatórium


Rok 2016

Z príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o území mesta Liptovský Hrádok za celoživotnú prácu vo svojej profesii a prácu pre rozvoj a zveľaďovanie mesta Liptovský Hrádok:

Pamätný list

Ing. Rudolf Richter, Ing. Jozef Dušan Hric - za priemysel
PhDr. Vojtech Kolár, Ing. Štefan Belko - za školstvo
Július Medvedi, Ing. Milan Jurík - za samosprávu
Dr. Ing. František Simančík - za vedu
Ing. Dagmar Machová, PhDr. Iveta Zuskinová - za kultúru
Dušan Jančuška, Anna Literová - za šport
MUDr. Alena Jurišová, MUDr. Alžbeta Červeňáková - za zdravotníctvo
Elena Paliderová, Pavol Tomčík - za dobrovoľnú činnosť
Ján Paštrnák, Emma Žišková - za seniorov
Ferdinand Marton, Oliva Vrbičanová - za cirkev

Z príležitosti Dňa učiteľov:

Cena Jána Juraja Grünwalda

za celoživotnú prácu učiteľa a prácu pre mesto Liptovský Hrádok - Ing. Zorislave Weissovej, in memoriam

Mgr. Viera Hradecká - ZŠ s MŠ J.D.Matejovie
Mgr. Inga Brková - ZŠ s MŠ Hradná
Mgr. Beáta Zubčeková - Špeciálna ZŠ
Mgr. Tatiana Mravcová - gymnázium
Anna Chrobáková - SOŠ lesnícka
Ing. Jana Lengyelová - SOŠ elektrotechnická
Mária Pitoňáková - ZUŠ
Mgr. Art. Simona Dikaszová - Súkromná ZUŠ
Ing. Jiří Karlík - Sukromné tanečné konzervatórium

Čestné uznanie

Mgr. Kvetoslava Feriancová, Mgr. Monika Bohumelová - ZŠ s MŠ J.D.Matejovia
Mgr. Blanka Valachová, Mgr. Iveta Čupková, Lýdia Perašínová - ZŠ s MŠ Hradná
Miroslav Vrbičan - Špeciálna ZŠ
Alena Záhradníková, Anna Gáletová - gymnázium
Anna Matejbusová, Anna Hatiarová - SOŠ lesnícka
Ing. Radana Ivanová, Drahomír Krajči, Júlia Užíková - SOŠ elektrotechnická
Ing. Darina Pavlenková, Lýdia Stachová - SOŠ drevárska
Jana Plachtinská, Mgr. Elena Jurenová, Milan Barbier - ZUŠ
Mgr. Katarína Olexová, Iveta Kopincová - Súkromná ZUŠ
Mgr. Art. Monika Caunerová, ArtD. - Súkromné tanečné konzervatórium


Rok 2015

Z príležitosti Dňa učiteľov:

Cena Jána Juraja Grünwalda

za celoživotnú prácu učiteľa a prácu pre mesto Liptovský Hrádok - Jozef Tuka

Mgr. Zlatica Krajčiová, Monika Krivošová - ZŠ s MŠ J.D.Matejovie
Mgr. Dana Majzlíková - ZŠ s MŠ Hradná
Mgr. Andrej Šuba - gymnázium
Mgr. Gabriela Buliaková - SOŠ lesnícka
Ing. Martin Gabauer - SOŠ elektrotechnická
Ján Sabaka - SOŠ drevárska
Mgr. Viera Bystrická - ZUŠ
Petra Dubjelová, Dis.Art. - Súkromná ZUŠ
RNDr. Erika Menkynová - Súkromné tanečné konzervatórium

Čestné uznanie

Mgr. Jana Hodorová, Mgr. Adriana Rády Kňazovická - ZŠ s MŠ J.D.Matejovia
Mgr. Denisa Herichová,, Mgr. Terézia Lazárová, Libiša Števčeková - ZŠ s MŠ Hradná, Ružena Ondrejková, B.A., Mgr. Andrea Hatiarová - gymnázium
Ing. Miroslav Králik, Alena Honschová, Mária Kolláriková - SOŠ elektro
Mgr. Viera Kaincová, Alena Messerschmidtová - SOŠ drevárska
Mgr. Svetlana Beťková, Katarína Vernarecová, Eva Griešová - ZUŠ
Ing. Michaela Košová - Súkromná ZUŠ
Mgr. Art. Miroslava Toušková - Súkromné tanečné konzervatórium


Rok 2014

Z príležitosti Dňa učiteľov:

Cena Jána Juraja Grünwalda

za celoživotný prínos v oblasti hrádockého školstva - Mgr. Viera Jurišová

Mgr. Oľga Červeňanská - ZŠ s Mš J.D.Matejovie
Mgr. Iva Paučeková - ZŠ s MŠ Hradná
Mgr. Miroslav Tomko - Špeciálna ZŠ
PhDr. Vojtech Kollár - gymnázium
Ing. Pavel Lukáč - SOŠ lesnícka
RNDr. Mária Kalinayová - SOŠ elektrotechnická
Daniel Šeďo - SOŠ drevárska
Alena Laučíková - ZUŠ
PaeDr. Ľubica Rúčková - súkromné tanečné konzervatórium

Čestné uznanie

Mgr. Katarína Madudová, Alena Ondrášová, Silvia Slabejová - ZŠ s MŠ J.D.Matejovie
Mgr. Zuzana Dobáková, Mgr. Zuzana Lesáková, Mária Moravčíková - ZŠ s MŠ Hradná
Ing. Irena Marušiaková, Mgr. Marta Kotovová - gymnázium
Ing. Milan Dvorský, Mgr. Vladimír Tréger, Ing. Koloman Baďo - SOŠ elektrotechnická
Ing. Iveta Vančová, Mgr. Lucia Vyparinová - SOŠ drevárska
Marián Drábik - ZUŠ
Mgr. Simona Dikaszová - Súkromná ZUŠ


Rok 2013

Čestné uznanie

Z príležitosti ukončenia pracovného pomeru s mestom Liptovský Hrádok, za dlhoročnú činorodú a záslužnú prácu v prospech mesta - Ing. Milan Jurík.
Z príležitosti významného životného jubilea a za prínos pre rozvoj mesta Liptovský Hrádok - Koloman Pálenčár (100 r.)

Z príležitosti Dňa učiteľov:

Pamätná plaketa

Drahoslava Puškárová, Anna Zaťková, Ján Muráň – ZŠ s MŠ Hradná
Ľubica Dronzeková – ZŠ s MŠ J. D. Matejovie
Ľubica Drusková – Špeciálna základná škola
Mária Lojdlová – Gymnázium
Benedikt Smolka – Stredná odborná škola lesnícka
Milan Daniš – Stredná odborná škola elektrotechnická
Alena Majeríková – Súkromná základná umelecká škola

Čestné uznanie

Marieta Čierna, Mariana Majzlíková, Karol Rácz, Eva rybárová, Alena Hybenová, Elena Jurčová – ZŠ s MŠ Hradná
Monika Vrbičanová, Janka Banášová, Jana Falkaiová – ZŠ s MŠ J. D. Matejovie
Renata Halahijová, Vladimír Veselý – Gymnázium
Albín Rak – Stredná odborná škola elektrotechnická
Erika Menkynová – Súkromná základná umelecká škola


Rok 2012

Z príležitosti Dňa učiteľov:

Pamätná plaketa

Jana Koropecká, Mária Vrbičanová – ZŠ a MŠ Hradná
Viera Melichová – ZŠ s MŠ J. D. Matejovie
Margita Oginčuková – Špeciálna základná škola
Vladimír Kotov – Gymnázium
Gabriela Buliaková – Stredná odborná škola lesnícka
Marián Pozor - Stredná odborná škola drevárska
Ján Erhardt – Základná umelecká škola

Čestné uznanie

Marta Pelachová, Vladimíra Sklenárová, Anna Zaťková, Božena Kuricová – ZŠ s MŠ Hradná
Adriana Vyskoková – ZŠ s MŠ J. D. Matejovie
Oľga Marková, Tatiana Mravcová – Gymnázium
Erika Bernáthová – Súkromná základná umelecká škola
Ján Kriško – Stredná odborná škola lesnícka
Marta Hochmalová - Stredná odborná škola elektrotechnická
Vlastimil Martan - Stredná odborná škola drevárska


Rok 2011

Čestné uznanie

Z príležitosti významného životného jubilea a za prínos pre rozvoj mesta Liptovský Hrádok - JUDr. Ján Gajdošík (80 r.) a Ing. Michal Mačička, CSc (80 r.).

Z príležitosti Dňa učiteľov:

Pamätná plaketa

Gabriela Sklenárová, Alica Juríková – ZŠ s MŠ Hradná
Otília Tekelová – ZŠ s MŠ J. D. Matejovie
Jana Kacianová – Základná umelecká škola
Sylva Balážová – Centrum voľného času Lienka

Čestné uznanie

Zuzana Jurecová, Alena Vechterová, Adriana Klaučová a Mária Mráziková - ZŠ s MŠ Hradná
Viera Balková, Janka Vrbičanová - ZŠ s MŠ J. D. Matejovie
Mária Pitoňáková - Základná umelecká škola
Martina Kakalejčíková Janíková - Centrum voľného času Lienka


Rok 2010

Z príležitosti Dňa učiteľov:

Pamätná plaketa

Danica Búliková, Oľga Graňáková – ZŠ a MŠ Hradná
Jana Lopčianska – ZŠ s MŠ J. D. Matejovie
Jarmila Dvorská – Centrum volného času

Čestné uznanie

Jana Vančurová, Ján Muráň, Margita Langová, Viera Strcuľová – ZŠ s MŠ Hradná
Vlasta Servillová, Alena Ondrášová – ZŠ s MŠ J. D. Matejovie
Libuša Vyšná – Základná umelecká škola


 

P- 8:00-11:00, 12:00-15:00
U- 7:30-11:00, 12:00-14:30
S- 8:00-11:00, 12:00-16:30
Š- 7:30-11:00, 12:00-14:30
P- 8:00-11:00, 12:00-14:00

webygroup
ÚvodÚvodná stránka