Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Cintorínske služby

Cintorínske služby

Prevádzkovateľom pohrebísk na území mesta je mesto Liptovský Hrádok. Správcom mestských cintorínov v Liptovskom Hrádku a mestskej časti Dovalovo je Odbor technických služieb mestského úradu. Evidenciu hrobových miest vykonáva Odbor organizačný, školstva a sociálnych vecí mestského úradu. Povinnosť viesť evidenciu hrobových miest ukladá prevádzkovateľovi pohrebiska zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Z.z. § 17odst.4 písm. a).

Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy medzi prevádzkovateľom pohrebiska a nájomcom /resp. pozostalým/ hrobového miesta. Úhrada za nájomné hrobového miesta na 10 rokov na mestských cintorínoch v Liptovskom Hrádku a Dovalove je stanovená v Prílohe č. 1 VZN č. 7/2015. Nájomcovia, ktorí ešte nemajú uzavretú nájomnú zmluvu na hrobové miesto, zmenila sa adresa nájomcu, alebo nemajú záujem o užívanie hrobového miesta sa môžu informovať u pracovníka úradu, ktorý vybavuje agendu. U neznámych nájomcov hrobových miest môže byť hrobové miesto prepožičané inej osobe.

Pre podnikateľov poskytujúcich služby na pohrebisku, alebo pre firmy, ktoré vykonávajú výstavby hrobov, je pohrebisko prístupné počas prevádzkovej doby. Pre vstup na pohrebisko je potrebný súhlas prevádzkovateľa pohrebiska, v tomto prípade Odbor organizačný, školstva a sociálnych vecí mestského úradu. Každý vstup je spoplatnený sumou uvedenou v Prílohe č. 1 VZN č. 7/2015.

Vybavuje:

Bc. Miriam Mydliarová
odbor OOŠaSV
tel. č. 0445202135
mobil: 0918865852
e-mail: miriam.mydliarova@lhr.sk


 

P- 8:00-11:00, 12:00-15:00
U- 7:30-11:00, 12:00-14:30
S- 8:00-11:00, 12:00-16:30
Š- 7:30-11:00, 12:00-14:30
P- 8:00-11:00, 12:00-14:00

webygroup
ÚvodÚvodná stránka