Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Doprava a miestne komunikácie

Pripojenie alebo napojenie pozemnej komunikácie na nehnuteľnosť, účelovú komunikáciu alebo miestnu komunikáciu

Ak konanie súvisí s umiestnením stavby alebo využitím územia, o ktorom rozhoduje stavebný úrad v územnom konaní, je konanie súčasťou územného konania. Cestný správny orgán má v územnom konaní postavenie dotknutého orgánu.

Pri vybavovaní je potrebné predložiť žiadosť.

Vybavuje:

Ing. arch. Ivana Oravcová
odbor OVŽPaD
tel. č. 0445202156
e-mail: ivana.oravcova@lhr.sk


 

Rozkopávka, pretláčanie pozemnej komunikácie

Pri vybavovaní je potrebné predložiť žiadosť.

Vybavuje:

Ing. arch. Ivana Oravcová
odbor OVŽPaD
tel. č. 0445202156
e-mail: ivana.oravcova@lhr.sk


 

Umiestnenie trvalého dopravného značenia, dopravného zariadenia alebo jeho zmeny

Pri vybavovaní je potrebné predložiť žiadosť.

Vybavuje:

Ing. arch. Ivana Oravcová
odbor OVŽPaD
tel. č. 0445202156
e-mail: ivana.oravcova@lhr.sk

 


 

Uzávierka miestnej komunikácie

Pri vybavovaní je potrebné predložiť žiadosť.

Vybavuje:

Ing. arch. Ivana Oravcová
odbor OVŽPaD
tel. č. 0445202156
e-mail: ivana.oravcova@lhr.sk


 

Zriadenie zjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti

Zákon 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov - cestný zákon.

Pri vybavovaní je potrebné predložiť žiadosť.

Vybavuje:

Ing. arch. Ivana Oravcová
odbor OVŽPaD
tel. č. 0445202156
e-mail: ivana.oravcova@lhr.sk

 


 

Umiestnenie stavebného zariadenia, skládky a trvalého parkovania vozidiel - užívanie verejného priestranstva

V zmysle VZN č. 14/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad.

Pri vybavovaní je potrebné predložiť žiadosť.

Vybavuje:

Ing. arch. Ivana Oravcová
odbor OVŽPaD
tel. č. 0445202156
e-mail: ivana.oravcova@lhr.sk

 


 

Povolenie na vyhradenie parkovacieho miesta pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím

Pri vybavovaní je potrebné predložiť žiadosť.

Vybavuje:

Ing. arch. Ivana Oravcová
odbor OVŽPaD
tel. č. 0445202156
e-mail: ivana.oravcova@lhr.sk


 

P- 8:00-11:00, 12:00-15:00
U- 7:30-11:00, 12:00-14:30
S- 8:00-11:00, 12:00-16:30
Š- 7:30-11:00, 12:00-14:30
P- 8:00-11:00, 12:00-14:00

webygroup
ÚvodÚvodná stránka