Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Doprava a miestne komunikácie

Pripojenie alebo napojenie pozemnej komunikácie na nehnuteľnosť, účelovú komunikáciu alebo miestnu komunikáciu

Ak konanie súvisí s umiestnením stavby alebo využitím územia, o ktorom rozhoduje stavebný úrad v územnom konaní, je konanie súčasťou územného konania. Cestný správny orgán má v územnom konaní postavenie dotknutého orgánu.

Pri vybavovaní je potrebné predložiť žiadosť.

Vybavuje:

Ing. arch. Ivana Oravcová
odbor OVŽPaD
tel. č. 0445202156
e-mail: ivana.oravcova@lhr.sk


 
Žiadosť o povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu
 Žiadosť o povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu.pdf (303.7 kB) (303.7 kB)

 
Žiadosť o povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu
 Žiadosť o povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu.docx (41.7 kB) (41.7 kB)

 

Rozkopávka, pretláčanie pozemnej komunikácie

Pri vybavovaní je potrebné predložiť žiadosť.

Vybavuje:

Ing. arch. Ivana Oravcová
odbor OVŽPaD
tel. č. 0445202156
e-mail: ivana.oravcova@lhr.sk


 
Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie a verejného priestranstva
 Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie a verejného priestranstva.docx (42.7 kB) (42.7 kB)

 
Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie a verejného priestranstva
 Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie a verejného priestranstva.pdf (321.5 kB) (321.5 kB)

 
Žiadosť o dodatočné povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie a verejného priestranstva
 Žiadosť o dodatočné povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie a verejného priestranstva.docx (43.4 kB) (43.4 kB)

 
Žiadosť o dodatočné povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie a verejného priestranstva
 Žiadosť o dodatočné povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie a verejného priestranstva.pdf (339.7 kB) (339.7 kB)

 

Umiestnenie trvalého dopravného značenia, dopravného zariadenia alebo jeho zmeny

Pri vybavovaní je potrebné predložiť žiadosť.

Vybavuje:

Ing. arch. Ivana Oravcová
odbor OVŽPaD
tel. č. 0445202156
e-mail: ivana.oravcova@lhr.sk

 


 
Žiadosť o určenie dopravného značenia na pozemnej komunikácii
 Žiadosť o určenie dopravného značenia na pozemnej komunikácii.docx (41.6 kB) (41.6 kB)

 
Žiadosť o určenie dopravného značenia na pozemnej komunikácii
 Žiadosť o určenie dopravného značenia na pozemnej komunikácii.pdf (311.4 kB) (311.4 kB)

 

Uzávierka miestnej komunikácie

Pri vybavovaní je potrebné predložiť žiadosť.

Vybavuje:

Ing. arch. Ivana Oravcová
odbor OVŽPaD
tel. č. 0445202156
e-mail: ivana.oravcova@lhr.sk


 
Žiadosť o povolenie na uzávierku miestnej komunikácie
 Žiadosť o povolenie na uzávierku miestnej komunikácie.docx (41.7 kB) (41.7 kB)

 
Žiadosť o povolenie na uzávierku miestnej komunikácie
 Žiadosť o povolenie na uzávierku miestnej komunikácie.pdf (297.1 kB) (297.1 kB)

 

Zriadenie zjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti

Zákon 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov - cestný zákon.

Pri vybavovaní je potrebné predložiť žiadosť.

Vybavuje:

Ing. arch. Ivana Oravcová
odbor OVŽPaD
tel. č. 0445202156
e-mail: ivana.oravcova@lhr.sk

 


 
Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z nehnuteľnosti na miestnu komunikáciu
 Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z nehnuteľnosti na miestnu komunikáciu.docx (41.7 kB) (41.7 kB)

 
Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z nehnuteľnosti na miestnu komunikáciu
 Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z nehnuteľnosti na miestnu komunikáciu.pdf (302.6 kB) (302.6 kB)

 

Umiestnenie stavebného zariadenia, skládky a trvalého parkovania vozidiel - užívanie verejného priestranstva

V zmysle VZN č. 14/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad.

Pri vybavovaní je potrebné predložiť žiadosť.

Vybavuje:

Ing. arch. Ivana Oravcová
odbor OVŽPaD
tel. č. 0445202156
e-mail: ivana.oravcova@lhr.sk

 


 
Žiadosť o povolenie na užívanie verejného priestranstva
 Žiadosť o povolenie na užívanie verejného priestranstva.docx (41.4 kB) (41.4 kB)

 
Žiadosť o povolenie na užívanie verejného priestranstva
 Žiadosť o povolenie na užívanie verejného priestranstva.pdf (310 kB) (310 kB)

 

Povolenie na vyhradenie parkovacieho miesta pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím

Pri vybavovaní je potrebné predložiť žiadosť.

Vybavuje:

Ing. arch. Ivana Oravcová
odbor OVŽPaD
tel. č. 0445202156
e-mail: ivana.oravcova@lhr.sk


 
Žiadosť o povolenie na vyhradenie parkovacieho miesta pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím
 Žiadosť o povolenie na vyhradenie parkovacieho miesta pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím.docx (40.6 kB) (40.6 kB)

 
Žiadosť o povolenie na vyhradenie parkovacieho miesta pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím
 Žiadosť o povolenie na vyhradenie parkovacieho miesta pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím.pdf (293.3 kB) (293.3 kB)

 

Sadzobník poplatkov na úseku dopravy

Sadzobník poplatkov na úseku dopravy
 Sadzobnik poplatkov na useku dopravy.pdf (187.3 kB) (187.3 kB)

 

P- 8:00-11:00, 12:00-15:00
U- 7:30-11:00, 12:00-14:30
S- 8:00-11:00, 12:00-16:30
Š- 7:30-11:00, 12:00-14:30
P- 8:00-11:00, 12:00-14:00

webygroup
ÚvodÚvodná stránka