Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Dotácie

Dotácie z rozpočtu mesta

Podľa VZN č. 3/2015 o podmienkach poskytovania dotácií právnickej osobe, ktorej mesto nie je zakladateľom a fyzickej osobe-podnikateľovi, žiadateľ o dotáciu z rozpočtu mesta Liptovský Hrádok podá písomnú žiadosť na predpísanom tlačive, ktoré obsahuje najmä:

  • identifikáciu žiadateľa (názov, adresa alebo sídlo, IČO, bankové spojenie, meno štatutárneho zástupcu),
  • špecifikáciu aktivity, úlohy alebo účelu na ktorý dotáciu žiada tak, aby bola v súlade s § 3 tohto VZN a jeho prínos pre obyvateľov mesta,
  • rozpočet predpokladaných príjmov a výdavkov súvisiacich s pripravovanou aktivitou,
  • výšku požadovanej dotácie,
  • podpis oprávnenej osoby,
  • čestné vyhlásenie žiadateľa, že nemá nevysporiadané splatné záväzky voči mestu, organizáciám, ktoré mesto zriadilo a založilo, voči daňovému úradu, sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni.

Oprávneným žiadateľom je subjekt, ktorý má sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Liptovský Hrádok, alebo ktorý pôsobí, vykonáva činnosť na území mesta, alebo poskytuje služby obyvateľom mesta.

Dotáciu je možné poskytnúť iba na podporu všeobecne prospešných služieb alebo účelov. Na dotáciu nie je právny nárok.

Vybavuje:

Ing. Iveta Gajdošová
odbor FDaM
tel. č. 0445202133
mobil: 0918393171
e-mail: iveta.gajdosova@lhr.sk


 

P- 8:00-11:00, 12:00-15:00
U- 7:30-11:00, 12:00-14:30
S- 8:00-11:00, 12:00-16:30
Š- 7:30-11:00, 12:00-14:30
P- 8:00-11:00, 12:00-14:00

webygroup
ÚvodÚvodná stránka