Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

História

História mesta Liptovský Hrádok

Prvým známym osídlením na území dnešného Liptovského Hrádku bola osada Belsko. Rozkladala sa medzi dvomi riekami, Váhom a Belou. Pôvodnými vlastníkmi majetku Belsko boli Boda a Denka Petra, podľa listiny z 25. apríla 1316. Na ich majetku zvolenský župan Magister Donč dal v rokoch 1316 – 1340 postaviť rovinný kamenný hrad. Jeho hlavnou úlohou bola kontrola neďalekej krajinskej cesty „Via Magna“. Renesančný kaštieľ bol k hradu pristavený začiatkom 17. storočia zásluhou jeho majiteľov Mikuláša Šádorfiho s manželkou Magdalénou Zaiovou z Uhrovca. Obidva objekty boli vystavené viacerým nepriazňam. Rabovaniam, drancovaniu a zanedbávaniu zo strany človeka, požiarom, povodniam a iným živlom z dielne prírody.

S dejinami osady Belsko a Nového hradu (Hrádok) sú od stredoveku úzko zviazané i dejiny Dovalova. To patrilo medzi najdôležitejšie osady prislúchajúce k hradnému panstvu už od jeho vzniku. Prvá písomná zmienka pochádza z konca 14.storočia. Podľa listiny kráľa Žigmunda z 29. júna 1396 boli obyvatelia Hýb oslobodení od platenia mýta v Lučivnej a v Dovalove (in Dobola). Osada tu zaiste existovala už na konci 13. storočia a nie je vylúčené, že podnet na jej vznik dali zemania zo susedného Belska.

Zárodky dnešnej Hradnej ulice, vtedy nazývanej Starý trh a Mestečka Hrádok sa datujú do konca 18. a začiatku 19. st. Tvorili ho – Horný Hrádok (osada Belsko), v susedstve rieky Belá, ležiaci pri troskách hradu, pri ktorom zástupcovia hrádockého komorského panstva začali budovať hospodárske objekty a Dolný Hrádok,  tvoriaci zemepanské mestečko pri kostole a lipovej aleji, vysadenej do pôvodných štyroch radov v roku 1777. Túto časť, kedysi obývanú štátnymi zamestnancami, nazývali kráľovskou fabrickou osadou, resp. osadou Mravník. Nachádzajú sa tu aj vzácne historické budovy - Soľným a meďným úradom počnúc, klasicistickým kostolom a deputátnymi domami končiac.

Historicky významnou udalosťou pre mesto bolo založenie prvej lesníckej školy, prefektom likavsko-hrádockého komorského panstva Františkom Wisnerom, v roku 1976 a udelením trhového práva cisárom Františkom II. v roku 1805. Škola dostala začiatkom 19. st. vlastnú budovu, ktorá sa neskôr stala aj centrom kultúrno-spoločenského života.

Prvý lesnícky botanický park začal v Liptovskom Hrádku vznikať v rokoch 1886 – 1888 spolu so zakladaním školského polesia Hradská hora na podnet tunajšej Horárskej školy a jej riaditeľa Rudolfa Bönkö. Botanický park sa rozkladal v priestore medzi Starým trhom (Hradná), riekou Belá a železničnou traťou, v blízkosti areálu školy. Park bol neskôr doplnený sieťou chodníkov a jazierkom. Vodný systém ho prepájal s jazierkom pri hrade. Dnes je na jeho území Arborétum – chránená študijná plocha.

Koncom 19. a začiatkom 20. st., z dôvodu rozmachu hutníckeho a drevárskeho priemyslu, došlo postupne k vybudovaniu dvoch železničných tratí. Prvá, z roku 1871 viedla dolinou Bieleho Váhu a bola súčasťou Košicko-bohumínskej železnice, druhá - vedúca dolinami Čierneho Váhu až do Liptovskej Tepličky, zabezpečovala zvoz dreva a robotníkov. Prvá slúži dodnes, druhá bola v roku 1970 zrušená.

Súčasťou mesta je mestská časť Dovalovo, pôvodne hornoliptovská obec s osobitým koloritom architektúry obce a životných postojov jej obyvateľov. Dominantou sú predovšetkým dve sakrálne stavby – rímsko-katolícky kostol z druhej polovice 13. storočia, zasvätený sv. Martinovi a klasicistický kostol Evanjelickej cirkvi a.v. V minulosti to bolo územie včelárov, povozníkov a poľnohospodárov so zameraním na chov oviec, hovädzieho dobytka a spracovanie produktov z tohto chovu, no aj tradičných domácich remesiel – tkáčov, košikárov a rezbárov domáceho riadu. Zvlášť vychýrení boli dovalovskí murári a tesári.

Mesto Liptovský Hrádok a jeho mestská časť Dovalovo – to je aj množstvo ľudí, urodzeného panstva, zemanov, príslušníkov kráľovských rodín a významných rodákov, ktorí mu svojou prácou, životnými postojmi a skutkami vtláčali pečať jedinečnosti. Dotvárali jeho podobu až k súčasnosti a robili mu dobré meno za jeho hranicami.

My, súčasníci, sa snažíme uchovávať hmotné aj nehmotné poklady minulosti, ale aj odkaz generácií. O mesto a jeho mestskú časť sa staráme s úctou k práci a životu našich predkov, ktorí jeho históriu úspešne preniesli dlhými siedmimi storočiami.


 

Liptovský Hrádok v starých fotografiách

Nájdete ich na Facebooku

 


 

P- 8:00-11:00, 12:00-15:00
U- 7:30-11:00, 12:00-14:30
S- 8:00-11:00, 12:00-16:30
Š- 7:30-11:00, 12:00-14:30
P- 8:00-11:00, 12:00-14:00

webygroup
ÚvodÚvodná stránka