Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kompetencie

Kompetencie zástupcu primátora mesta

Kompetencie zástupcu primátora mesta definuje §13b zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
Z neho vyberáme:

  • Primátora zastupuje zástupca primátora, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním primátor do 60 dní od zloženia sľubu primátora; ak tak neurobí, zástupcu primátora zvolí mestské zastupiteľstvo.
  • Zástupcom primátora môže byť len poslanec.
  • Primátor môže zástupcu primátora kedykoľvek odvolať. Ak primátor odvolá zástupcu primátora, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu primátora.
  • Zástupca primátora zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom poverení.

 

Pán Ivan Spilý, ako zástupca primátora zastupuje primátora mesta Liptovský Hrádok
v súlade s § 13b ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení v rozsahu nižšie uvedených činností a povinností

  • koordinácia práce komisií mestského zastupiteľstva,
    zvlášť komisie pre mestskú časť Dovalovo,
  • príprava miestneho referenda alebo príprava zhromaždení obyvateľov mesta,
  • samostatné úlohy medzinárodnej spolupráce.

 

P- 8:00-11:00, 12:00-15:00
U- 7:30-11:00, 12:00-14:30
S- 8:00-11:00, 12:00-16:30
Š- 7:30-11:00, 12:00-14:30
P- 8:00-11:00, 12:00-14:00

webygroup
ÚvodÚvodná stránka