Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kompetencie

Kompetencie poslancov mestského zastupiteľstva

Kompetencie poslancov definuje §25 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
Z neho vyberáme:

Poslanec je povinný najmä:

  • zložiť sľub na prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
  • zúčastňovať sa zasadnutí mestského zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
  • dodržiavať štatút mesta, rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
  • obhajovať záujmy mesta a jej obyvateľov,
  • na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti mestského zastupiteľstva.

 

Poslanec je oprávnený najmä:

  • predkladať mestskému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy,
  • požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených mestom vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,
  • požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v meste podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v meste,
  • zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány mesta,
  • požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

 

P- 8:00-11:00, 12:00-15:00
U- 7:30-11:00, 12:00-14:30
S- 8:00-11:00, 12:00-16:30
Š- 7:30-11:00, 12:00-14:30
P- 8:00-11:00, 12:00-14:00

webygroup
ÚvodÚvodná stránka