Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Komunálne odpady

Komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 2017-02 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
na území mesta Liptovský Hrádok vymedzuje práva a povinnosti orgánov mesta, pôvodcov a držiteľov odpadu v oblasti nakladania s komunálnym odpadom vrátane jeho zberu a prepravy.

Všeobecne záväzné nariadenie upravuje aj spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu, podrobnosti prevádzkovania zberného dvora a spôsob zberu drobného stavebného odpadu.


 

Separované (triedené) odpady

Ako správne triediť odpad

Žijeme v konzumnej spoločnosti, v prepychu a pohodlí a tvoríme veľké množstvá odpadov. Odpad dávame v našich domácnostiach do smetných nádob a chodievame ho vysypať do kontajnera pred domom. Väčšina z nás sa nezaoberá myšlienkou, čo sa deje s odpadom ďalej. Takto vzniknutý odpad vozíme na skládky odpadov, prípadne tí nezodpovední len tak do prírody. Mali by sme sa zamyslieť nad tým, či musíme odpad tvoriť, či sa niektoré veci nedajú znovu použiť. Ak ho už vytvoríme, snažme sa ho aspoň triediť do farebných kontajnerov.

Aby sa odpad správne triedil a množstvo vytriedeného odpadu sa zvyšovalo, najlepšou cestou je vzdelávať a motivovať obyvateľstvo. Len vďaka ľuďom sa môže množstvo vyseparovaného odpadu zvyšovať. Do komunálneho odpadu patrí všetko, čo vyprodukujú domácnosti, kancelárie a podnikatelia. Ľudia sa často mýlia v tom, že ich odpad musí vždy končiť na skládkach. Väčšina vyprodukovaného odpadu má ďalšie využitie. O tom, či dáme odpadu, ktorý vyhadzujeme, nový život, rozhodujeme práve my - ľudia.
Spôsob nakladania odpadu, pri ktorom sa rozdeľujú odpady podľa druhov, sa nazýva triedený zber. Odpady sa triedia preto, aby sa umožnilo ich ďalšie spracovanie a recyklácia.

Majte na pamäti nasledovné pravidlá:

  • Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
  • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
  • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.
  • Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia. V Liptovskom Hrádku:

sklu patrí zelená,

papieru modrá,

plastom, kovom a nápojovým kartónom žltá,

bioodpadu hnedá farba.

​Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.

Čo znamená recyklovať a prečo je to prospešné? Recyklácia surovín, okrem toho, že dáva výrobkom nový život, znižuje konečné ceny pre spotrebiteľov. Oproti výrobe z primárnych zdrojov ňou šetríme okrem samotných zdrojov aj energiu – napríklad pre výrobu recyklovaných plastov to predstavuje percentuálnu úsporu energie až 97 %, pre hliník 95 %, 74 % pre oceľ, 70 % pre papier a 25 % pre sklo.

Recykláciou papiera sa vyrába napríklad puzzle, darčekové tašky, servítky, toaletný papier, kuchynské utierky, pravítka, zošity a mnohé iné. Kovy sa recyklujú tavením pri vysokých teplotách. Konzervy z jedál sa môžu premeniť napríklad na kľúče od domu alebo kancelárie. Dve 2,5 decové plechovky zo sladkého nápoja sa recykláciou dokážu zmeniť na pollitrovú plechovku z piva. Ani staré pneumatiky nepatria na skládku, recykláciou im vieme dať nový život. Recykláciou nápojových kartónov môžu vzniknúť obaly na vajíčka, kancelársky papier, podnosy, tácky, stavebné dosky, izolačné dosky, obaly pre mrazené potraviny alebo kuchynské či priemyselné utierky. Z plastu je možné recykláciou vyrobiť koberce, rohožky, palety, ploty, lavičky, umelú trávu, vlákna do spacích vakov, vankúšov, vetroviek, ale i samotné oblečenie.

10-triedime odpad.jpg

2-Triediaca linka.jpg


 

Nebezpečné odpady

Medzi nebezpečné odpady patria:

  • autobatérie, akumulátory, nikel - kadmiové batérie,
  • lepidlá, farby po záručnej dobe, riedidlá, rozpúšťadlá, kyseliny, výbojky, fotografický papier,
  • chladničky, mixéry, práčky, televízory, vŕtačky, žehličky, telefóny, kávovary, vysávače, elektrické radiátory, rozhlasové prijímače, elektrické pílky, sporáky, osobné počítače, monitory, hi-fi zariadenia, lineárne žiarivky, ...

 

Zber nebezpečných zložiek komunálneho odpadu  a elektronického šrotu z domácností na území mesta vykonáva na základe zmluvne dohodnutých podmienok spoločnosť špecializovaná na nakladanie s nebezpečným odpadom dvakrát ročne, na jar a na jeseň.


 

P- 8:00-11:00, 12:00-15:00
U- 7:30-11:00, 12:00-14:30
S- 8:00-11:00, 12:00-16:30
Š- 7:30-11:00, 12:00-14:30
P- 8:00-11:00, 12:00-14:00

webygroup
ÚvodÚvodná stránka