Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Mediačná služba

Mediačné hodiny

Možnosti  mediácie, poradenstva a komplexného mimosúdneho riešenia sporov – prostredníctvom mediátora pani Mgr. Ing. Zdenky Matulovej Juríkovej môžu občania mesta využiť v budove BYP-u, Hviezdoslavova 141/3, kancelária č. 1  na prízemí, a to každú druhú stredu v dobe od 8.00 do 17.00 hod.


 

Mediácia - služba občanom mesta

MOŽNOSTI MEDIÁCIE

Mediáciou sa riešia spory vznikajúce z občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodných, pracovnoprávnych vzťahov. 

Mediácia môže pomôcť pri riešení susedských sporov, dedičské konflikty, požiadavky rodičov na vedenie školy, nesúhlas občanov s pripravovanými zmenami v obci/ meste a ďalšie spory.

OBČIANSKOPRÁVNE SPORY

 • Vlastnícke a spoluvlastnícke vzťahy
 • Dedičské spory
 • Zmluvy (darovacia, kúpna, prenájom, vecné bremená, pôžičky, výpožičky....)
 • Uplatňovanie práv zo zodpovednosti za škodu
 • Spory pri porušení práv na ochranu osobnosti

 

SUSEDSKÉ SPORY

 • susedské otázky (hranice pozemkov, oplotenie, hluk, domáce zvieratá, parkovanie, upratovanie)
 • spoločenstvá vlastníkov domov (podmienky, údržba majetku)
 • mládež (konflikty so staršími spoluobčanmi, konflikty s inštitúciami)
 • konflikty medzi občanmi a susedskými inštitúciami, ako sú školy a cirkev
 • chodenie po cudzom pozemku alebo jeho využívanie
 • poškodenie cudzieho majetku
 • rušenie nočného pokoja

 

SPORY V SAMOSPRÁVE

Mediáciou vo verejnej správe sa riešia spory týkajúce sa verejnej politiky. Tieto spory môžu súvisieť napríklad s konfliktami medzi starostom/primátorom a obecným zastupiteľstvom, výstupmi s uznesení obecného zastupiteľstva, kontroverznými centrami, skládkami, spory ohľadne environmentálnej politiky (ochrana životného prostredia) a inými otázkami pri ktorých je nutná dohoda.

Mediovaním sa môžu riešiť v štátnej správe a verejnej správe sťažnosti nespokojných občanov s výsledkom ich podania napr. na obecný/mestský úrad.

Mediácia je ideálny spôsob riešenia sporov a problémov pre zachovanie dobrých vzťahov medzi orgánmi štátnej správy/ samosprávy a občanmi.

 • spory obec - občan
 • spory kvôli kontroverzným projektom (útulky, zábavné a obchodné centrá)
 • spory medzi skupinami obyvateľov s rôznymi záujmami
 • recyklovanie odpadu
 • skládky odpadu

 

RODINNÉ SPORY

Mediácia sa najčastejšie využíva pri riešení sporov v rodinných vzťahoch, tu rozlišujeme rodinnú a rozvodovú mediáciu. Rodinná mediácia pomáha riešiť konflikty z bežného života rodiny, rozvodová mediácia pomáha riešiť konflikty v rámci už prebiehajúceho rozvodového konania manželov.

Mediácia prispieva k riešeniu samotného problému, prispieva k zlepšovaniu komunikácie strán – strany si vyjasnia problémové okruhy, majú vlastný podiel na riešení a na výsledku. Mediácia rešpektuje záujem detí.

Mediácia v rodinnom práve:

 • partnerské spory
 • starostlivosť o deti
 • styk s deťmi po rozvode
 • výška výživného na dieťa
 • vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • rozdelenie spoločného majetku
 • rodinné spory (generačné)
 • ...

 

P- 8:00-11:00, 12:00-15:00
U- 7:30-11:00, 12:00-14:30
S- 8:00-11:00, 12:00-16:30
Š- 7:30-11:00, 12:00-14:30
P- 8:00-11:00, 12:00-14:00

webygroup
ÚvodÚvodná stránka