Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Mestská knižnica

Základné dokumenty mestskej knižnice

Mestská knižnica Liptovský Hrádok je zriadená ako organizačná zložka (referát) Útvaru prednostu Mestského úradu v Liptovskom Hrádku.

Mestská knižnica je kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia, ktorá dopĺňa, odborne eviduje, spracováva, uchováva, ochraňuje, využíva a sprístupňuje svoj knižničný fond, poskytuje knižnično-informačné služby, napomáha uspokojovať kultúrne, informačné,vzdelávacie a relaxačné potreby používateľov, podporuje ich celoživotné vzdelávanie, informačnú gramotnosť a tvorivý osobný rozvoj.


 
Štatút mestskej knižnice
 Štatút mestskej knižnice - 01012016.pdf (92.6 kB) (92.6 kB)

 
Knižničný a výpožičný poriadok
 Knižničný a výpožičný poriadok MsK 01052017.pdf (343 kB) (343 kB)

 
Pravidlá verejného internetu
 Smernica MsU - Verejny internet - oktober 2014.pdf (74.4 kB) (74.4 kB)

 

Služby mestskej knižnice

Mestská knižnica poskytuje svoje služby
a) na úseku detskej literatúry,
b) na úseku beletrie, náučnej a regionálnej literatúry,
c) v čitárni,
d) na úseku – verejný internet.

Mestská knižnica poskytuje svoje služby ako
základné
a) knižnično-informačné (výpožičné) služby absenčné (mimo priestorov knižnice),
b) výpožičné služby prezenčné (v priestoroch mestskej knižnice),
c) predlžovanie výpožičnej lehoty vypožičaných dokumentov,
d) poskytovanie faktografických a bibliografických informácií.

špeciálne
a) medziknižničné výpožičné služby (dokumenty z iných knižníc),
b) rezervovanie požadovaných dokumentov,
c) zhotovovanie kópií textov z dokumentov mestskej knižnice v zmysle Autorského zákona,
d) reprografické služby z originálov,
e) služby internetu,
f) vzdelávacie, organizované podujatia.

Výpožičný čas
Úsek beletrie, náučnej a regionálnej literatúry
Úsek detskej literatúry
Verejný internet – čitáreň

pondelok 9:30 - 11:00 12:00 - 17:00
utorok 9:30 - 11:00 12:00 - 17:00
streda zatvorené 12:00 - 17:00
štvrtok 9:30 - 11:00 12:00 - 17:00
piatok 9:30 - 11:00 12:00 - 17:00

Mestský úrad má právo z prevádzkových dôvodov výpožičné hodiny dočasne upraviť.

Registrácia používateľov, členstvo v mestskej knižnici

Používateľom mestskej knižnice sa môže stať každý, kto využije jej služby (fyzická osoba, právnická osoba). Mestská knižnica rozlišuje používateľov
a) registrovaných (ktorí zaplatili členský príspevok),
b) neregistrovaných (jednorazoví návštevníci za účelom prezenčného využívania dokumentov a získania bibliografických informácií),
c) účastníci organizovaných podujatí.

Cenník poplatkov za služby

Vydanie čitateľského preukazu
pri registrácii                                                                         0.- eur
duplikát čitateľského preukazu                                             1.- eur

Ročný členský poplatok
Dospelí do 60 rokov                                                              4.- eur
Dospelí nad 60 rokov, študenti do 26 rokov                          3.- eur
Deti do 15 rokov                                                                    2.- eur
Nad 70 rokov, ŤZP, ŤZP-S, žiaci 1. ročníka ZŠ                      zdarma

Prekročenie výpožičného času                                         0,50 eur

Písomné upomienky
1. Upomienka                                                                       1.- eur
2. Upomienka                                                                       2.- eur
3. Upomienka                                                                       4.- eur

Poškodenie čiarového kódu                                            5.- eur

Sprostredkovanie dokumentu z inej knižnice             1,50 eur

Kopírovanie, rozmnožovanie, tlač (čiernobielo)
A4 text                                                                                  0,10 eur/strana
A4 text + obrázok                                                                 0,20 eur/strana
A4 obrázky                                                                           0,30 eur/strana
A3 text                                                                                  0,20 eur/strana
A3 text + obrázok                                                                 0,40 eur/strana
A3 obrázky                                                                           0,60 eur/strana

Obojstranné kopírovanie a tlač – dvojnásobok poplatku


 

Kontakty

Adresa: Mestská knižnica
             Ul. J. D. Matejovie č. 591/14
             033 01 Liptovský Hrádok

Telefón: 0445222214, 0918865733

Pracovníci: Mgr. Dana Kolárová, dana.kolarova@lhr.sk
                  Mgr. Jana Hapčová, jana.hapcova@lhr.sk
                  Miroslava Kompišová, miroslava.kompisova@mklh.sk


 
  • Nedeľa2612graphic-icon
  • Pondelok2213graphic-icon
  • Utorok2413graphic-icon
webygroup
ÚvodÚvodná stránka