Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Mestská knižnica

Základné dokumenty mestskej knižnice

Mestská knižnica Liptovský Hrádok je zriadená ako organizačná zložka (referát) Útvaru prednostu Mestského úradu v Liptovskom Hrádku.

Mestská knižnica je kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia, ktorá dopĺňa, odborne eviduje, spracováva, uchováva, ochraňuje, využíva a sprístupňuje svoj knižničný fond, poskytuje knižnično-informačné služby, napomáha uspokojovať kultúrne, informačné,vzdelávacie a relaxačné potreby používateľov, podporuje ich celoživotné vzdelávanie, informačnú gramotnosť a tvorivý osobný rozvoj.


 

Služby mestskej knižnice

Mestská knižnica poskytuje svoje služby
a) na úseku detskej literatúry,
b) na úseku beletrie, náučnej a regionálnej literatúry,
c) v čitárni,
d) na úseku – verejný internet.

Mestská knižnica poskytuje svoje služby ako
základné
a) knižnično-informačné (výpožičné) služby absenčné (mimo priestorov knižnice),
b) výpožičné služby prezenčné (v priestoroch mestskej knižnice),
c) predlžovanie výpožičnej lehoty vypožičaných dokumentov,
d) poskytovanie faktografických a bibliografických informácií.

špeciálne
a) medziknižničné výpožičné služby (dokumenty z iných knižníc),
b) rezervovanie požadovaných dokumentov,
c) zhotovovanie kópií textov z dokumentov mestskej knižnice v zmysle Autorského zákona,
d) reprografické služby z originálov,
e) služby internetu,
f) vzdelávacie, organizované podujatia.

Výpožičný čas
Úsek beletrie, náučnej a regionálnej literatúry
Úsek detskej literatúry
Verejný internet – čitáreň

pondelok 9:30 - 11:00 12:00 - 17:00
utorok 9:30 - 11:00 12:00 - 17:00
streda zatvorené 12:00 - 17:00
štvrtok 9:30 - 11:00 12:00 - 17:00
piatok 9:30 - 11:00 12:00 - 17:00

Mestský úrad má právo z prevádzkových dôvodov výpožičné hodiny dočasne upraviť.

Registrácia používateľov, členstvo v mestskej knižnici

Používateľom mestskej knižnice sa môže stať každý, kto využije jej služby (fyzická osoba, právnická osoba). Mestská knižnica rozlišuje používateľov
a) registrovaných (ktorí zaplatili členský príspevok),
b) neregistrovaných (jednorazoví návštevníci za účelom prezenčného využívania dokumentov a získania bibliografických informácií),
c) účastníci organizovaných podujatí.

Ochrana osobných údajov registrovaných používateľov

Mestská knižnica spracováva osobné údaje registrovaných používateľov v Informačnom systéme mestská knižnica.

Mesto Liptovský Hrádok, ako zriaďovateľ mestskej knižnice, má implementované povinnosti prevádzkovateľa informačných systémov osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, ako aj zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a má vypracovanú bezpečnostnú dokumentáciu na ochranu osobných údajov.

Cenník poplatkov za služby

Vydanie čitateľského preukazu
pri registrácii                                                                         0.- eur
duplikát čitateľského preukazu                                             1.- eur

Ročný členský poplatok
Dospelí do 60 rokov                                                              4.- eur
Dospelí nad 60 rokov, študenti do 26 rokov                          3.- eur
Deti do 15 rokov                                                                    2.- eur
Nad 70 rokov, ŤZP, ŤZP-S, žiaci 1. ročníka ZŠ                      zdarma

Prekročenie výpožičného času                                         0,50 eur

Písomné upomienky
1. Upomienka                                                                       1.- eur
2. Upomienka                                                                       2.- eur
3. Upomienka                                                                       4.- eur

Poškodenie čiarového kódu                                            5.- eur

Sprostredkovanie dokumentu z inej knižnice             1,50 eur

Kopírovanie, rozmnožovanie, tlač (čiernobielo)
A4 text                                                                                  0,10 eur/strana
A4 text + obrázok                                                                 0,20 eur/strana
A4 obrázky                                                                           0,30 eur/strana
A3 text                                                                                  0,20 eur/strana
A3 text + obrázok                                                                 0,40 eur/strana
A3 obrázky                                                                           0,60 eur/strana

Obojstranné kopírovanie a tlač – dvojnásobok poplatku


 

Kontakty

Adresa: Mestská knižnica
             Ul. J. D. Matejovie č. 591/14
             033 01 Liptovský Hrádok

Telefón: 0445202106, 0918865733
E-mail:   kniznica@lhr.sk
Pracovníci: Mgr. Dana Kolárová, dana.kolarova@lhr.sk
                   Mgr. Jana Hapčová, jana.hapcova@lhr.sk
                   Miroslava Kompišová, miroslava.kompisova@lhr.sk


 

P- 8:00-11:00, 12:00-15:00
U- 7:30-11:00, 12:00-14:30
S- 8:00-11:00, 12:00-16:30
Š- 7:30-11:00, 12:00-14:30
P- 8:00-11:00, 12:00-14:00

webygroup
ÚvodÚvodná stránka