Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Hlas Hrádočana

Hlas Hrádočana

Mesto Liptovský Hrádok ponúka ako jednu z foriem komunikácie samosprávy s jej občanmi diskusiu HLAS HRÁDOČANA (HH). Účelom HH je vytvoriť priestor na otázky, názory a pripomienky pre všetkých, ktorým nie je ľahostajný život v našom meste.

Ak sa rozhodnete využívať Hlas Hrádočana, pri zadávaní Vášho príspevku Vás požiadame, na základe Vášho súhlasu, o nasledujúce minimálne informácie - Vaše meno a priezvisko. Ďalšie údaje od Vás nevyžadujeme.

Pre efektívnu prácu s webovou stránkou, použiteľnosť aplikácií, formulárov, pre výkonné potreby webového sídla sa zároveň zazmamenávajú:

  •  IP (Internet Protocol) adresa užívateľa Hlasu Hrádočana, pokiaľ má pridelenú IP adresu,
  • dátum a čas, kedy sa zaregistrovaný užívateľ prihlásil cez webové rozhranie.

 

Právnym základom k spracúvaniu osobných údajov registrovaných občanov v HH sú v zmysle čl. 6 bod 1 GDPR udalosti

  • keď dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov pre účely Hlasu Hrádočana,
  • keď spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme,
  • keď spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku občanov.

 

Vaše osobné údaje slúžia len pre účely Hlasu Hrádočana, nie sú poskytované tretím stranám a nie je možné s nimi inak manipulovať.

Vaše osobné údaje uchovávame počas doby poskytovania tejto služby alebo kým nepožiadate o výmaz Vašich príspevkov z Hlasu Hrádočana.


 
Robert Besta pridané 4.7.2019 09:44:26

Nové parkovanie na Prekážke vs zeleň

Dobrý deň p. primátor,

V LH 07/2019 som sa dočítal, že na s. Prekážka majú vzniknúť nové parkovacie miesta. Mimo iné aj na ulici J. Silana, v priestore, ktorý je tohoto času zarastený bohatou zeleňou, kríkmi a stromami. Isteže potreby občanov aj v oblasti osobnej dopravy a parkovania sú dôležitou témou, no rovnako dôležitou témou je zeleň, stromy a ich nezastupiteľná úloha v meste. Zaujímalo by ma, akým spôsobom bude vyriešená náhrada tejto zelene a či sa náhradou tejto zelene vôbec zaujímal. Samozrejme, mám tým na mysli plnohodnotnú náhradu stávajúcej zelene, nie nejaké "pahýle" za "dvě pade levné zboží". Ďakujem za odpoveď.

Robert Besta


 

Pán Besta,
v tejto dobe sa začalo správne konanie v danej veci. V rozhodnutí o výrube bude určená náhradná výsadba, ktorá sa plánuje v primeranom množstve na predmetnom mieste. Zákon o ochrane prírody vždy určuje primeranú náhradnú výsadbu. Spravidla ide o vyšší počet drevín ako sa odstránil a to aj dodržíme.


Branislav Tréger

P- 8:00-11:00, 12:00-15:00
U- 7:30-11:00, 12:00-14:30
S- 8:00-11:00, 12:00-16:30
Š- 7:30-11:00, 12:00-14:30
P- 8:00-11:00, 12:00-14:00

webygroup
ÚvodÚvodná stránka