Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Hlas Hrádočana

Hlas Hrádočana

Mesto Liptovský Hrádok ponúka ako jednu z foriem komunikácie samosprávy s jej občanmi diskusiu HLAS HRÁDOČANA (HH). Účelom HH je vytvoriť priestor na otázky, názory a pripomienky pre všetkých, ktorým nie je ľahostajný život v našom meste.

Ak sa rozhodnete využívať Hlas Hrádočana, pri zadávaní Vášho príspevku Vás požiadame, na základe Vášho súhlasu, o nasledujúce minimálne informácie - Vaše meno a priezvisko. Ďalšie údaje od Vás nevyžadujeme.

Pre efektívnu prácu s webovou stránkou, použiteľnosť aplikácií, formulárov, pre výkonné potreby webového sídla sa zároveň zazmamenávajú:

  •  IP (Internet Protocol) adresa užívateľa Hlasu Hrádočana, pokiaľ má pridelenú IP adresu,
  • dátum a čas, kedy sa zaregistrovaný užívateľ prihlásil cez webové rozhranie.

 

Právnym základom k spracúvaniu osobných údajov registrovaných občanov v HH sú v zmysle čl. 6 bod 1 GDPR udalosti

  • keď dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov pre účely Hlasu Hrádočana,
  • keď spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme,
  • keď spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku občanov.

 

Vaše osobné údaje slúžia len pre účely Hlasu Hrádočana, nie sú poskytované tretím stranám a nie je možné s nimi inak manipulovať.

Vaše osobné údaje uchovávame počas doby poskytovania tejto služby alebo kým nepožiadate o výmaz Vašich príspevkov z Hlasu Hrádočana.


 
martin droppa pridané 10.7.2019 16:44:10

ako vzniká nelegálna skládka

Dobrý deň. Zdá sa, že napriek tomu, že máme celkom prísne zákony, predpisy, vyhlášky, nariadenia, "vézetenká" a čo ja viem čo všetko ešte - a to všetko v súlade s európskou legislatívou - a všetko rámcované možnosťami udelenia vysokých peňažných pokút, aj tridsať rokov (!) od pádu starého režimu u nás neustále v mnohých pretrvávajú zvyky ako zo stredoveku. Vtedy sa odpady a pomyje z domácností vyhadzovali, vylievali na ulicu pred dvere, na ulicu sa vylievali aj obsahy nočníkov: fekálie, moč. Neviem k čomu inému, než k ranému stredoveku, by som prirovnal to, ako sa nepretržite, rok za rokom správajú ľudia z našich osád - mám na mysli záhradkárskych osád.
Už dlhšie sledujem, ako neďaleko hlavnej brány do jednej z dvch našich osád, len pár metrov cez cestu, vzniká a utešenie rastie nelegálna skládka bioodpadu. "Pestujú" si ju tam záhradkári z osady, a celkom úspešne sa im darí. Veď prečo by sa im nedarilo? Vykosenú trávu, burinu, obschnuté kvety a pod. totiž umne, šľachtiteľsky zdatne prekladajú zvyškami fólií z parenísk, nechýbajú ani iné plasty.
Zaujíma ma, čo chcú "pestovatelia čiernej skládky" so svojou "úrodou" robiť - a to čo najskôr. Nevidím najmenší dôvod, aby za nich "úrodu" na náklady samosprávy (teda všetkých obyvateľov mesta) likvidoval náš Odbor technických služieb MsÚ L. Hrádok. Väčšina, vlastne všetci obyvatelia mesta biologický aj iný odpad likvidujú tak, ako sa má - nikto ho nevysýpa pred bránu svojho domu, ani pred dvere do bytovky. Tak nech si neukáznení záhradkári skládku, o ktorej píšem, odstránia sami, vo svojom čase a na svoje náklady.
Je zaujímavé, že záhradkári majú svoje záhradky a ich bezprostredné okolie upravené, eňo - ňuňo, vykosené, vyhrabané... - ale pár metrov za plotom osady robia neporiadok a nelegálne sa zbavujú toho, čo nepotrebujú. Kto je predsedom týchto záhradkárov? Ja to neviem. Treba sa obrátiť na neho a rázne ho požiadať o okamžitú nápravu.
Doplním, že prvá fotografia nelegálnej bioskládky je z 29. júna t. r., druhá a tretia fotografia sú z 10. júla t. r.

martin droppa


 
  • zahradkari1.jpg
  • zahradkari2.jpg
  • zahradkari3.jpg

Situáciu bude riešiť MsP.Ďakujeme za upozornenie.

Branislav Tréger

P- 8:00-11:00, 12:00-15:00
U- 7:30-11:00, 12:00-14:30
S- 8:00-11:00, 12:00-16:30
Š- 7:30-11:00, 12:00-14:30
P- 8:00-11:00, 12:00-14:00

webygroup
ÚvodÚvodná stránka