Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Hlas Hrádočana

Hlas Hrádočana

Mesto Liptovský Hrádok ponúka ako jednu z foriem komunikácie samosprávy s jej občanmi diskusiu HLAS HRÁDOČANA (HH). Účelom HH je vytvoriť priestor na otázky, názory a pripomienky pre všetkých, ktorým nie je ľahostajný život v našom meste.

Ak sa rozhodnete využívať Hlas Hrádočana, pri zadávaní Vášho príspevku Vás požiadame, na základe Vášho súhlasu, o nasledujúce minimálne informácie - Vaše meno a priezvisko. Ďalšie údaje od Vás nevyžadujeme.

Pre efektívnu prácu s webovou stránkou, použiteľnosť aplikácií, formulárov, pre výkonné potreby webového sídla sa zároveň zazmamenávajú:

  •  IP (Internet Protocol) adresa užívateľa Hlasu Hrádočana, pokiaľ má pridelenú IP adresu,
  • dátum a čas, kedy sa zaregistrovaný užívateľ prihlásil cez webové rozhranie.

 

Právnym základom k spracúvaniu osobných údajov registrovaných občanov v HH sú v zmysle čl. 6 bod 1 GDPR udalosti

  • keď dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov pre účely Hlasu Hrádočana,
  • keď spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme,
  • keď spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku občanov.

 

Vaše osobné údaje slúžia len pre účely Hlasu Hrádočana, nie sú poskytované tretím stranám a nie je možné s nimi inak manipulovať.

Vaše osobné údaje uchovávame počas doby poskytovania tejto služby alebo kým nepožiadate o výmaz Vašich príspevkov z Hlasu Hrádočana.

Mesto Liptovský Hrádok na FB


 
Ivo Vrbičan pridané 3.9.2019 10:07:16

Zavádzanie a cyklotrasy II

Vedeniu mesta uchádza pointa môjho predchádzajúceho príspevku. Tá je v tom, že má mesto zle nastavené priority, ktoré úseky sú ako urgentné pre riešenie cyklistickej dopravy a ak na to poukázal Juro Števček, tak primátor v odpovedi odvádza od tohoto faktu pozornosť.
Ak pri tých zle nastavených prioritách dochádza aj ku korupcii, ako o tom píše primátor (lebo ja som tam nič také nepísal), tak zrejme o tom vedia najlepšie len zúčastnené osoby. Mimochodom ľudia zvyknú vnímať ako prejav priamej alebo nepriamej korupcie aj javy, ktoré nie sú popísané v trestnom zákone. Ja napríklad považujem za prejav korupcie aj postaveniu a pracovným výsledkom neprimeraný plat, aby dotyčná osoba bez zbytočných otázok podpisovala rôzne veci...... Pritom poberanie nenáležitého platu nie je trestným činom. Je to vecou ako má kto nastavenú latku citlivosti, ktorá nie je vždy zhodná s právnymi predpismi.
Ale nie o tom som chcel-to len primátor rozbehol debatu o korupcii. Mne ide prioritne o to, aby sa dostupné financie, ktoré mesto má, použili čo najúčelnejšie pre obyvateľov tohoto mesta a hlavne aby boli technické a finančné nastavenia procesov mesta nastavené tak, aby občania Dovalova nemali horšie životné podmienky, ako obce, ktorým sa podarilo utrhnúť z kolonizácie Liptovským Hrádkom. Zatiaľ jedinú "výhodu" spojenia s Hrádkom vidím v tom, že Dovalovské deti si na rozdiel od Peterských musia platiť dopravu do školy sami. Pritom pri rozumnom nastavení by mohli mať výhody z koncentrácie kapacít všetci zúčastnení.

Ivo Vrbičan


 

Nastavenie priorít závisí aj od podmienok v rámci vyhlásených jednotlivých OP. Nedovolil by som si tvrdiť o zle nastavených prioritách, pretože sú ovplyvňované vonkajšími determinantmi. O tom ako podnikateľ, ale vôbec nemusíte vedieť, lebo sa pohybujete v inom prostredí.

Vyjadrím sa k platu a pracovným výsledkom ako píšete. Plat je verejný a schvaľuje ho MsZ. Teraz moje niektoré výsledky v tomto roku. Pre mesto som získal 570000 eur vnútroblok Belánska, cyklotrasa II.etapa 490000 eur, pre ZŠ J.D.Matejovie 70000 eur na odborné učebne, 53000 eur ZŠ Hradná tiež na odborné učebne, všetky granty zo ŽSK.......celkom to bude za tento rok viac než milión eur čo som osobne získal mimo rozpočet pre naše mesto. Dá sa to v pohode overiť.

Teraz k deťom z Dovalova. Napríklad práve oni budú mať možnosť lacnejšieho, alebo zadarmo korčuľovania v hokejovej hale/ mimochodom tiež som ju zariadil/ oproti rovesníkom z okolitých dedín a tých výhod majú podstatne viac.....

Branislav Tréger

P- 8:00-11:00, 12:00-15:00
U- 7:30-11:00, 12:00-14:30
S- 8:00-11:00, 12:00-16:30
Š- 7:30-11:00, 12:00-14:30
P- 8:00-11:00, 12:00-14:00

webygroup
ÚvodÚvodná stránka