Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Náčelník MsP

Marek Murín, náčelník MsP

 Marek Murín,

Tel: 044 5202 130

Mobil: 0905 270 468

E-mail: marek.murin@lhr.sk

od 1.3.2019


 

 

 

Postavenie a úlohy

Postavenie a úlohy náčelníka mestskej polície definuje §6 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.
Z neho vyberáme:

Činnosť mestskej polície riadi jej náčelník. Za týmto účelom najmä:

  • organizuje prácu príslušníkov mestskej polície,
  • podáva primátorovi mesta správy o situácii na úseku mestských vecí verejného poriadku a o výsledkoch činnosti mestskej polície; o závažných udalostiach ho vyrozumie okamžite,
  • spolupracuje s veliteľom príslušného útvaru Policajného zboru, orgánmi štátnej zdravotníckej správy, orgánmi ochrany životného prostredia a inými orgánmi,
  • predkladá primátorovi požiadavky na zabezpečenie činnosti mestskej polície a zodpovedá za hospodárne využívanie zverených prostriedkov,
  • zabezpečuje odborný výcvik a školenie príslušníkov mestskej polície,
  • podáva starostovi návrhy súvisiace s pracovnoprávnymi vzťahmi príslušníkov mestskej polície,
  • plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku a pokynov primátora.

Náčelníka v čase jeho neprítomnosti zastupuje stály zástupca náčelníka.

Náčelníka volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Náčelník je zamestnancom mesta a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.


 

P- 8:00-11:00, 12:00-15:00
U- 7:30-11:00, 12:00-14:30
S- 8:00-11:00, 12:00-16:30
Š- 7:30-11:00, 12:00-14:30
P- 8:00-11:00, 12:00-14:00

webygroup
ÚvodÚvodná stránka