Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Nájom a prevod mestského majetku

Nájom mestského nebytového priestoru

Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení, Zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, Občiansky zákonník, Zásady, ktorými sa bližšie určujú ceny za dočasné užívanie pozemkov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Liptovský Hrádok.
Žiadosť podávate na vlastnom tlačive.

Vybavuje:

Mgr. Peter Popelka
odbor OFDaM
tel. č. 0445202131
mobil. 0905433557
e-mail: peter.popelka@lhr.sk


 

Nájom mestského pozemku

Občiansky zákonník, Zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, Zásady, ktorými sa bližšie určujú ceny za dočasné užívanie pozemkov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Liptovský Hrádok.
Žiadosť podávate na vlastnom tlačive.

Vybavuje:

Mgr. Peter Popelka
odbor OFDaM
tel. č. 0445202131
mobil. 0905433557
e-mail: peter.popelka@lhr.sk

Elena Repčeková
odbor OFDaM
tel. č. 0445202132
mobil: 0919384525
e-mail: elena.repcekova@lhr.sk


 

Prevod mestského majetku

Prevod majetku z vlastníctva mesta Liptovský Hrádok sa realizuje v zmysle všeobecne záväzných predpisov a to najmä zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č.40/1964 Zb., Občiansky zákonník a Zásad hospodárenia sa majetkom mesta Liptovský Hrádok. Záujemcovia o kúpu majetku mesta podávajú písomnú žiadosť, v ktorej najmä:

  • uvednú identifikačné údaje žiadateľa (budúceho nadobúdateľa)
  • identifikujú majetok mesta, ktorý majú záujem odkúpiť
  • uvedú dôvody žiadosti a účel prevodu majetku

Žiadosť podávate na vlastnom tlačive.

Vybavuje:
Mgr. Peter Popelka
odbor OFDaM
tel. č. 0445202131
mobil. 0905433557
e-mail: peter.popelka@lhr.sk

Elena Repčeková
odbor OFDaM
tel. č. 0445202132
mobil: 0919384525
e-mail: elena.repcekova@lhr.sk


 

P- 8:00-11:00, 12:00-15:00
U- 7:30-11:00, 12:00-14:30
S- 8:00-11:00, 12:00-16:30
Š- 7:30-11:00, 12:00-14:30
P- 8:00-11:00, 12:00-14:00

webygroup
ÚvodÚvodná stránka