Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Občianske obrady

Občianske obrady a rodinné slávnosti

Mesto Liptovský Hrádok organizuje občianske obrady a rodinné slávnosti v zmysle Zásad organizovania občianskych obradova a rodinných slávností v meste Liptovský Hrádok na žiadosť občana.

Občianske obrady sú:

  • svadobný obrad,
  • posledná rozlúčka so zosnulým.

Výves smútočných oznámení mimo organizovania smútočných obradov pohrebnou službou sa realizuje prostredníctvom Mestského úradu, Bc. Miriam Mydliarová, č. dverí 116, tel. kontakt 044/ 5202 135, 0918 865 852

Rodinné slávnosti sú:

  • uvítanie dieťaťa do života (individuálne, kolektívne),
  • životné jubileá, stretnutia s jubilantami,
  • jubilejné sobáše.

 

Svadobný obrad

Obrad uzavretia manželstva pred matričným úradom sa vykonáva slávnostným spôsobom v zmysle príslušným ustanovením Zákona o rodine.

Obrady uzavretia manželstva sa vykonávajú v obradnej miestnosti, ktorou je Slávnostná sála Soľného úradu v budove Národopisného a ovčiarskeho múzea, ulica Partizánska 153, Liptovský Hrádok.

Na základe žiadosti snúbencov je možné vykonať obrad uzavretia manželstva aj v inej vhodnej miestnosti, či na inom vhodnom mieste, schválenom a povolenom matričným úradom, ak je zárukou zachovania dôstojnosti a slávnostného charakteru obradu, neohrozujúcom život alebo zdravie snúbencov, ako aj zástupcov mesta a zároveň s tým súhlasí matričný úrad a sobášiaci.

Doba na uzavretie manželstva pred Matričným úradom v Liptovskom Hrádku je štvrtok od 14.00 h do 16.00 h a sobota od  13.00 h do 17.00 h. Počas štátnych sviatkov a v nedeľu sa obrad uzavretia manželstva nevykonáva.

Žiadosti na uzavretie manželstva podávajú občania osobne na matričnom úrade.

Vybavuje:

Zdena Kapríniová
odbor OOŠaSV
tel. č. 0445202128
mobil: 0907483246
e-mail: zdena.kapriniova@lhr.sk

Mária Lichardusová
odbor OOŠaSV
tel. č. 0445202125
mobil: 0918862194
e-mail: maria.lichardusova@lhr.sk


 

Posledná rozlúčka so zosnulým

Obrad poslednej rozlúčky so zosnulým sa vykonáva dôstojným spôsobom pre občana s trvalým pobytom v Liptovskom Hrádku v Dome smútku v Liptovskom Petre bezplatne.

Obrad poslednej rozlúčky so zosnulým je možné na žiadosť pozostalých vykonať aj pre občana, ktorý nemá trvalý pobyt v Liptovskom Hrádku za poplatok.

Obrad poslednej rozlúčky so zosnulým sa spravidla počas štátnych sviatkov a v nedeľu nevykonáva.

Žiadosti podávajú pozostalý osobne, telefonicky, mailom. Pri vybavovaní je potrebné predložiť preukaz totožnosti občana (občiansky preukaz, prípadne cestovný doklad).

Poplatok:

  • posledná rozlúčka so zosnulým, ktorý nemal trvalý pobyt v Liptovskom Hrádku: 60 eur


Vybavuje:

Mgr. Ivana Kapitáňová
odbor OOŠaSV
tel. č. 0445202138
mobil: 0907835945
e-mail: iva.kapitanova@lhr.sk

Výves smútočných oznámení mimo organizovania smútočných obradov pohrebnou službou sa realizuje prostredníctvom Mestského úradu, Bc. Miriam Mydliarová, č. dverí 116, tel. kontakt 044/ 5202 135, 0918 865 852


 

Uvítanie dieťaťa do života

Slávnosť uvítania dieťaťa do života sa vykonáva slávnostným spôsobom pre dieťa s trvalým pobytom v Liptovskom Hrádku bezplatne.

Slávnosť uvítania dieťaťa do života je možné na žiadosť rodičov dieťaťa vykonať za poplatok aj pre dieťa, ktoré nemá trvalý pobyt v Liptovskom Hrádku.

Slávnosť uvítania dieťaťa do života sa vykonáva spravidla hromadne pre viacej detí naraz. Na základe dohody s rodičmi dieťaťa je možné vykonať slávnosť uvítania dieťaťa do života individuálne pre každé dieťa samostatne.

Žiadosti podávajú občania osobne, telefonicky, mailom. Pri vybavovaní je potrebné predložiť preukaz totožnosti občana (občiansky preukaz, prípadne cestovný doklad).

Poplatok:

  • rodinná slávnosť občana, ktorý nemá trvalý pobyt v Lipt.Hrádku: 100 eur


Vybavuje:

Mgr. Ivana Kapitáňová
odbor OOŠaSV
tel. č. 0445202138
mobil: 0907835945
e-mail: ivana.benova@lhr.sk


 

Životné jubileá, stretnutia s jubilantami

Pre občanov s trvalým pobytom v Liptovskom Hrádku dožívajúcich sa okrúhleho životného jubilea (t.j. od 70 a každých 5 rokov) mesto každoročne organizuje slávnosť s kultúrnym programom a slávnostné posedenie, spravidla v mesiaci október, ktorý je mesiacom úcty k starším, bezplatne.

Pre jubilantov, na požiadanie rodiny, organizuje mesto aj individuálne slávnosti priamo v domácnosti jubilanta pri okrúhlych jubileách pri dožití 90 a viac rokov alebo z iných dôvodov, pre ktoré nie je možná účasť na stretnutí jubilantov, bezplatne.

Žiadosti podávajú občania osobne, telefonicky, mailom. Pri vybavovaní je potrebné predložiť preukaz totožnosti občana (občiansky preukaz, prípadne cestovný doklad).

Slávnosť pre jubilanta je možné na žiadosť jubilanta alebo jeho rodinných príslušníkov vykonať za poplatok aj pre jubilanta, ktorý nemá trvalý pobyt v Liptovskom Hrádku.

Poplatok:

  • rodinná slávnosť jubilanta, ktorý nemá trvalý pobyt v Lipt.Hrádku: 100 eur


Vybavuje:

Mgr. Ivana Kapitáňová
odbor OOŠaSV
tel. č. 0445202138
mobil: 0907835945
e-mail: iva.kapitanova@lhr.sk


 

Jubilejný sobáš

Slávnosť jubilejného sobáša (strieborná svadba – 25. výročie sobáša, zlatá svadba – 50. výročie sobáša, diamantová svadba – 60. výročie sobáša) organizuje mesto na základe žiadosti jubilantov s trvalým pobytom v Liptovskom Hrádku alebo ich príbuzných v obradnej miestnosti alebo návštevou v rodine jubilantov, bezplatne.

Žiadosti podávajú občania osobne, telefonicky, mailom. Pri vybavovaní je potrebné predložiť preukaz totožnosti občana alebo štatutárneho zástupcu firmy (občiansky preukaz, prípadne cestovný doklad).

Slávnosť jubilejného sobáša je možné na žiadosť jubilantov alebo ich rodinných príslušníkov vykonať za poplatok aj pre jubilantov, ktorí nemajú trvalý pobyt v Liptovskom Hrádku .

Poplatok:

  • rodinná slávnosť jubilantov, ktorí nemajú trvalý pobyt v Lipt.Hrádku: 100 eur


Vybavuje:

Mgr. Ivana Kapitáňová
odbor OOŠaSV
tel. č. 0445202138
mobil: 0907835945
e-mail: iva.kapitanova@lhr.sk


 

P- 8:00-11:00, 12:00-15:00
U- 7:30-11:00, 12:00-14:30
S- 8:00-11:00, 12:00-16:30
Š- 7:30-11:00, 12:00-14:30
P- 8:00-11:00, 12:00-14:00

webygroup
ÚvodÚvodná stránka