Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Odpredaj pozemku KN-C 63/10

Odpredaj pozemku KN-C 63/10Vytlačiť
 

Mesto Liptovský Hrádok v zmysle § 9a, ods. 1, pís. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer odpredať priamym predajom novovytvorený pozemok v Liptovskom Hrádku,  parc. č. KN-C 63/10, záhrada o výmere 142 m2.  Kúpna cena je stanovená na základe ZP minimálne na 9,37 EUR/m2. Uvedený pozemok bol GP vytvorený z pozemku parc. č.  KN-E 35/501 zapísaného na LV č. 1682.

Cenové ponuky zahrňujúce kúpnu cenu za m2 a budúci spôsob využitia pozemku doručte   na Mestský úrad v Liptovskom Hrádku, Hviezdoslavova 170, 033 01 v obálke s heslom „Priamy predaj – pozemok KN-C 63/10 “ v termíne do 15. mája 2019 do 11.00 hod.

Mesto Liptovský Hrádok  si vyhradzuje právo nevybrať ani jedného záujemcu.

Info na tel. č. 0445202131


 

Zverejnené 24.4.2019 -jka-


 

P- 8:00-11:00, 12:00-15:00
U- 7:30-11:00, 12:00-14:30
S- 8:00-11:00, 12:00-16:30
Š- 7:30-11:00, 12:00-14:30
P- 8:00-11:00, 12:00-14:00

webygroup
ÚvodÚvodná stránka