Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Organizácia úradu

Organizácia úradu

Mestský úrad sa vnútorne člení na tieto organizačné zložky:

  • Útvar prednostu (ÚP)
  • Útvar prevádzky športovísk mesta (ÚPŠM)
  • Odbor organizačný, školstva a sociálnych vecí (OOŠaSV)
  • Odbor finančný, daňový a majetku (OFDaM)
  • Odbor výstavby, životného prostredia a dopravy (OVŽPaD)
  • Odbor technických služieb (OTS)

Organizačné zložky sa ďalej členia na referáty.

Organizáciu mestského úradu a náplň práce jednotlivých organizačných zložiek nájdete v nižšie zverejnených dokumentoch.


 
Poriadok č. 1/2017 - Organizačný poriadok MsÚ
 Poriadok c 01-2017 organizacny poriadok MsU.pdf (427.9 kB) (427.9 kB)

 
Dodatok č. 4 Poriadku č. 1/2017
 Dodatok c 4 Poriadku c 01-2017 organizacny poriadok MsU.pdf (365.2 kB) (365.2 kB)

 
Náplň práce MsÚ Liptovský Hrádok
 Smernica c 02-2019 - Napln prace MsU v Liptovskom Hradku.pdf (584.4 kB) (584.4 kB)

 

Podávanie oznámení o protispoločenskej činnosti

Označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania oznámení o protispoločenskej činnosti v súlade so zákonom č. 54/2019 Z.z. osobami, ktoré sú v pracovnoprávnom vzťahu s mestom Liptovský Hrádok alebo ním zriadenými organizáciami nájdete v nižšiezverejnených dokumentoch.


 
Označenie zodpovednej osoby
 Označenie zodpovednej osoby podľa zákona 54-2019.pdf (314.5 kB) (314.5 kB)

 
Smernica 5-2019, ktorou sa určuje postup pri oznamovaní protispoločenskej činnosti
 Smernica 5-2019 ktorou sa určuje postup pri oznamovaní protispoločenskej činnosti od 1.3.2019.pdf (467.7 kB) (467.7 kB)

 

P- 8:00-11:00, 12:00-15:00
U- 7:30-11:00, 12:00-14:30
S- 8:00-11:00, 12:00-16:30
Š- 7:30-11:00, 12:00-14:30
P- 8:00-11:00, 12:00-14:00

webygroup
ÚvodÚvodná stránka