Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamy v archíve

Výzva o vypracovanie cenovej ponuky na realizáciu revízií FVZ v ochranných stavbách CO

Výzva o vypracovanie cenovej ponuky na realizáciu revízií FVZ v ochranných stavbách CO Predmet výberu: Periodická revízia FVZ typu 300 c55 v ochranných stavbách CO
č. 0506004 a 0506005 na ul. ...viac...

Zverejnené 22.7.2019 -jka-Počet videní: 222


 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY na dodanie stavebných prác „Rozšírenie parkovacích miest na sídlisku Prekážka“

Mesto Liptovský Hrádok  ako verejný obstarávateľ  v zmysle  § 7 odst.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obs ...viac...

Zverejnené 24.6.2019 -jka-Počet videní: 297


 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY na dodanie stavebných prác „Stavebné úpravy hygienického zázemia a komunikačných priestorov MsÚ“

Mesto Liptovský Hrádok ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 odst.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstar ...viac...

Zverejnené 24.6.2019 -jka-Počet videní: 266


 

Výzva na predloženie CP - úprava komunikácie s vybudovaním chodníka

V súboroch na stiahnutie nájdete podklady na vypracovanie cenovej ponuky na predmet zákazky: uskutočnenie stavebných prác „Stavebné úpravy obslužnej komunikácie s vybudovaním chodníka a parkovísk – me ...viac...

Zverejnené 1.10.2018 -jka-Počet videní: 931


 

Výzva na predloženie CP - chodník na ulici ČSA

V súboroch na stiahnutie nájdete podklady na vypracovanie cenovej ponuky na predmet zákazky: uskutočnenie stavebných prác „Stavebné úpravy chodníka ul. ČSA v Liptovskom Hrádku“.
viac...

Zverejnené 24.9.2018 -jka-Počet videní: 980


 

Výmena výplní otvorov a zateplenie fasády kultúrneho domu

V súboroch na stiahnutie nájdete súťažné podklady na predmet zákazky: uskutočnenie stavebných prác "Výmena výplní otvorov a zateplenie fasády kultúrneho domu", ako zákazku z nízkou hodnotou bez využit ...viac...

Zverejnené 17.5.2018 -jka-Počet videní: 1648


 

Výzva o vypracovanie cenovej ponuky na vykonanie revízie elektroinštalácie v ochranných stavbách CO

Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia CO krytov na ul. Komenského 499 a Fr. Kráľa 488 v Liptovskom Hrádku
Spôsob výberu: výber dodávateľa na základe výzvy o vyp ...viac...

Zverejnené 21.6.2018 -jka-Počet videní: 1149


 

Stavebné úpravy miestnych komunikácií ul. Kapitána Nálepku, ul. J. D. Matejovie a okružná križovatka v Liptovskom Hrádku

V súboroch na stiahnutie nájdete súťažné podklady na predmet zákazky: uskutočnenie stavebných prác "Stavebné úpravy miestnych komunikácií ul. Kapitána Nálepku, ul. J. D. Matejovie a okružná križovatka ...viac...

Zverejnené 30.4.2018 -ibe-Počet videní: 1833


 

Stavebné úpravy – šatne haly T18

V súboroch na stiahnutie nájdete súťažné podklady na predmet zákazky: uskutočnenie stavebných prác "Stavebné úpravy - šatne haly T18", ako podlimitnú zákazku bez využitia elektronického trhoviska.
...viac...

Zverejnené 4.5.2018 -jka-Počet videní: 2003


 

Výzva na predkladanie ponúk - Výstavba tréningového ihriska v areáli FO ŠKM LH

Zverejnené 12.6.2017 -jka-Počet videní: 2007


 

Výzva na predkladanie ponúk - Stavebné úpravy športovej haly

Zverejnené 23.5.2017 -jka-Počet videní: 2233


 

Výzva na predkladanie ponúk - Znižovanie energetickej náročnosti pri prevádzke materskej školy

Zverejnené 2.5.2017 -jka-Počet videní: 2182


 

P- 8:00-11:00, 12:00-15:00
U- 7:30-11:00, 12:00-14:30
S- 8:00-11:00, 12:00-16:30
Š- 7:30-11:00, 12:00-14:30
P- 8:00-11:00, 12:00-14:00

webygroup
ÚvodÚvodná stránka