Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Dobrovoľná zbierka na obstaranie bronzovej busty generála Milana Rastislava Štefánika, ktorá bude súčasťou obnovy jeho pamätníka v Sadoch M. R. Štefánika v Liptovskom Hrádku Vytlačiť
 

Dobrovoľná zbierka na obstaranie bronzovej busty generála Milana Rastislava Štefánika, ktorá bude súčasťou obnovy jeho pamätníka
v  Sadoch M. R. Štefánika v Liptovskom Hrádku

Splaťme dlh a vráťme Sadom M. R. Štefánika podobizeň človeka, ktorý tomuto miestu prepožičal svoje meno!

Ako to bolo a prečo by sme tak mali urobiť?

Na dnešnom mieste pomníka Československo-sovietskeho priateľstva  stál kedysi iný. Dr. Peter Vítek o tom píše: „ Podľa Kroniky Štátnej ľudovej školy v Liptovskom Hrádku bola pri príležitosti 10. výročia vzniku republiky na podnet Okresného osvetového zboru v Liptovskom Hrádku na čele s predsedom Dr. Bohuslavom Klimom a učiteľského zboru školy slávnostne odhalená 27. októbra 1928 busta Milana Rastislava Štefánika v parku Štátnych lesov a statkov.  Na dobovej fotografii vidno v pozadí jedného z hlavných rečníkov vládneho radcu Juraja Martinku a zástupcov škôl z Liptovskej Porúbky, L. Hrádku a Palúdzky, či miestnej pobočky Československého červeného kríža“. Zo spomienok pani Júlie Kompišovej, bývalej matrikárky, vyberám: „Áno, pamätám si to veľmi dobre, stretávali sme sa tam na Deň matiek, a ja som tam dokonca recitovala báseň, akú, to si už nepamätám, ale stretávalo sa tam veľmi veľa ľudí“.

Busta M. R. Štefánika vydržala na svojom mieste pravdepodobne celých 20 rokov. Po februári 1948 bola odstránená. Hrádočania, ktorí tak urobili sochu nezničili, Naopak, uchovali ju dobre zabalenú a podľa spomienok Ľudovíta Gloneka a Ivana Šenšela, st. ju ukryli  pod uhlie v skladoch. Okolo rokov 1968-69 sa busta vrátila na svoje pôvodné miesto. Vydržala tam však omnoho kratšie, ako po prvý krát. V roku 1971 ju hrádockí prisluhovači vtedajšieho normalizačného režimu iniciatívne odstránili. Vo svojej horlivosti však zašli ďalej, ako ich predchodcovia. Bronzovú bustu roztavili v snahe zabrániť jej opätovnému inštalovaniu. Škoda, že k umeleckému dielu nemali toľko úcty ako tí pred nimi. Dnes by bolo jednoduché znovu ju odkiaľsi vyhrabať a umiestniť na pôvodné miesto.

Dnes sa píše rok 2019. Je to presne sto rokov od tragického skonu Milana Rastislava Štefánika. Z iniciatívy mesta Liptovský Hrádok chceme urobiť zadosť histórii a vrátiť Štefánikovu bustu tam, kde historicky patrí.

Financovanie busty mesto plánuje zabezpečiť z viacerých zdrojov – rozpočet mesta, grantové zdroje v rámci viacerých výziev, s pomocou OOCR Región Liptov, z finančných darov hrádockých firiem a fyzických osôb i dobrovoľnou zbierkou.

Dobrovoľná zbierka  je výzva pre nás všetkých. Zároveň je to aj možnosť verejne podporiť ušľachtilý zámer návratu busty Milana Rastislava Štefánika na pôvodné miesto vo významnom roku, kedy si túto osobnosť pripomíname viac, ako inokedy. Do verejnej zbierky sa môže zapojiť každý z nás akoukoľvek finančnou čiastkou.

Pozn.: O prostriedky, ktoré mesto získa z iných zdrojov bude ponížený rozpočet mesta, ktorý bol na bustu M. R. Štefánika schválený na februárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. 

 

Dobrovoľná zbierka

Mesto Liptovský Hrádok v súlade s § 4 ods. 3 písm. b)  Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení ( ďalej  len Zákon č. 369/1990 Zb.) v spojení s  § 5 odst.1 písm. e)  Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení

 vyhlasuje dobrovoľnú zbierku na obstaranie bronzovej busty generála Milana Rastislava Štefánika, ktorá bude súčasťou obnovy jeho pamätníka v  Sadoch M. R. Štefánika v Liptovskom Hrádku

Vyhlasovateľ zbierky : Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok , IČO : 00315494, DIČ : 2021031122

Účel zbierky : Obnova a rekonštrukcia pamätníka M. R. Štefánika v Sadoch M. R. Štefánika

Miesto konania zbierky : Územie mesta Liptovský Hrádok a jeho mestskej časti Dovalovo

Čas konania zbierky : od 22.2.2019 do 30.6.2019

Spôsob konania zbierky :

  • bezhotovostne - poukázaním finančných prostriedkov naúčet mesta Liptovský HrádokIBAN: SK90 5600 0000 0016 0010 6006,BIC: KOMASK2X, Variabilný symbol : 3212019, v poznámke je možné uviesť meno prispievateľa,
  • v hotovosti - do očíslovaných a logom mesta označených pokladničiek so zreteľným nápisom „Dobrovoľná zbierka na bronzovú bustu M. R. Štefánika“. Pokladničky budú zapečatené a zabezpečené tak, aby hotovosť z nich nebolo možné vybrať. Po uplynutí lehoty konania zbierky budú pokladničky otvorené komisiou menovanou na tento účel primátorom mesta. Komisia vyhotoví písomný záznam, v ktorom uvedie počet pokladničiek, výšku hotovosti nachádzajúcej sa v jednotlivých pokladničkách s rozpiskou mincí a bankoviek a sumár vybratej hotovosti. V deň otvorenia pokladničiek bude vyzbieraná hotovosť prijatá do hlavnej pokladne mesta a odvedená na vyššie uvedený bankový účet.

Financovanie výdavkov spojených s konaním zbierky: Zbierka bude zabezpečovaná zamestnancami  mesta Liptovský Hrádok a výdavky s ňou spojené budú hradené z rozpočtu mesta.

Použitie zbierky : Zbierkou získané finančné prostriedky budú použité výlučne na obstaranie bronzovej busty gen. Milana Rastislava Štefánika.

Vyúčtovanie zbierky: O výsledkoch zbierky a použití finančných prostriedkov získaných zbierkou bude informované  mestské zastupiteľstvo na jeho najbližšom zasadnutí po ich použití a verejnosť na internetovej stránke mesta do 15-tich dní od ich použitia. Kontrolu použitia finančných prostriedkov zbierky vykoná hlavná kontrolórka mesta.

Dobrovoľnú zbierku v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) Zákona č. 369/1990 Zb. vyhlásilo Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Hrádku dňa 21. februára 2019.

Mgr. Branislav Tréger, PhD.

     primátor mesta

Videoreportáž zo slávnostného programu venovanému 100. výročiu úmrtia M. R. Štefánika môžete vzhliadnúť na TV Liptovský Hrádok.

 


 

Zverejnené 22.2.2019 -jka-
Aktualizované: 30.4.2019 -jka-


 

dnes je: 20.7.2019

meniny má: Iľja, Eliáš

podrobný kalendár

20-07-2019 Lekáreň Pharmácia
27-07-2019 Lekáreň Včielka

P- 8:00-11:00, 12:00-15:00
U- 7:30-11:00, 12:00-14:30
S- 8:00-11:00, 12:00-16:30
Š- 7:30-11:00, 12:00-14:30
P- 8:00-11:00, 12:00-14:00

webygroup
ÚvodÚvodná stránka