Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 

Predmetom nájmu podľa Budúcej nájomnej zmluvy a následnej riadnej Nájomnej zmluvy budú v rámci budovania „Športového komunitného centra“ nasledovné stavebné objekty:
SO 02 VN Vedenie zemou
SO 03 Prípojka silnoprúdu NN
SO 04 Prípojka slaboprúdu NN
SO 06 Vodovodná prípojka
SO 07 Kanalizačná prípojka do verejnej splaškovej kanalizácie
SO 08 Dažďová kanalizácia, Lapač RL do verejnej dažďovej kanalizácie
SO 09 Spevnené plochy a parkoviská
postavené a umiestnené na základe projektu Inžinierskej stavby na pozemkoch parc. č. KN-C 944/1, 943/3, 973/1, 973/4, 974/1, 975/3, 975/6, 977/6 a 979/1 resp. ich častiach podľa geometrického plánu vyhotoveného na skutočné zameranie daných stavieb po ich vykonaní. Pozemky, resp. ich časti pod inžinierskymi stavbami nebudú predmetom nájmu.

Zverejnené: 4.4.2018
Platné do:   19.4.2018


 

Zverejnené 4.4.2018 -jka-
Aktualizované: 3.5.2018 -jka-


 

dnes je: 22.7.2018

meniny má: Magdaléna

ďalšie dni

Sobota 28.7.
Lekáreň Včielka
ul. SNP 226,
033 01 Liptovský Hrádok
+421 44 52 21 133
ÚvodÚvodná stránka