Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Podané projekty

Podané projekty

Informácia o podaných projektoch a žiadostiach, ktorými sa mesto Liptovský Hrádok uchádza o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov Európskej únie, štátneho rozpočtu, štátnych fondov a ďalších mimorozpočtových zdrojov mesta Liptovský Hrádok:


Obstaranie odborných učební na „Matejke“

Aktivity projektu:
Rekonštrukcia podlahy a stavebné úpravy učebne chémie, dovybavenie odbornej učebne techniky, vybavenie učebne IKT pre I. a II. stupeň

Rozpočet projektu:     74 409,12 €
- z toho požadovaná výška z EÚ:  70 588,66 €
- Mesto Liptovský Hrádok:               3 820.46 €

Projekt podaný v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).
Termín realizácie: rok 2018 – žiadosť o NFP je v procese hodnotenia


Zlepšenie technického vybavenia knižnice a IKT učebne v ZŠ Hradná

Aktivity projektu:
Obstaranie IKT učebne – nákup interiérového vybavenia, výpočtovej techniky vrátane príslušenstva.
Obstaranie knižnice – nákup interiérového vybavenia, výpočtovej techniky a knižničného fondu

Rozpočet projektu:    52 668,10 €
- z toho požadovaná výška z EÚ:       50 034,69 €
- Mesto Liptovský Hrádok:                    2 633,41 €

Projekt podaný v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).
Termín realizácie: rok 2018  - žiadosť o NFP je v procese hodnotenia


Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Belanská štvrť v Liptovskom Hrádku

Aktivity projektu:
Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska, zveľadenie spoločných priestorov, vybudovanie priestoru pre odpočinok a relax, obnova zelene, mestského a parkového mobiliáru, vybudovanie parkových chodníkov a trás pre peších,, vybudovanie detského ihriska a osadenie exteriérových zariadení.

Rozpočet projektu:  598 485,89 €
- z toho požadovaná výška z EÚ:      568 561,60 €
- Mesto Liptovský Hrádok:                   29 924,29 €

Projekt podaný v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).
Termín realizácie: rok 2018 - Žiadosť o NFP v 1. kole nebola schválená – rozhodnutie zo dňa 17.1.2018


 

Cyklotrasa Liptovský Hrádok – II. etapa

Aktivity projektu:
Obnova a rekonštrukcia existujúcich cyklistických komunikácií budovanie nových cyklokoridorov, doplnková cyklistická infraštruktúra.

Rozpočet projektu:     510 816,82 €
- z toho požadovaná výška z EÚ:           485 275,98 €
- Mesto Liptovský Hrádok:                        25 540,84 €

Projekt podaný v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).
Termín realizácie: rok 2019  - žiadosť o NFP bola schválená 27.7.2018


 

P- 8:00-11:00, 12:00-15:00
U- 7:30-11:00, 12:00-14:30
S- 8:00-11:00, 12:00-16:30
Š- 7:30-11:00, 12:00-14:30
P- 8:00-11:00, 12:00-14:00

webygroup
ÚvodÚvodná stránka