Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Prenájom pozemku KN-C 1061

Prenájom pozemku KN-C 1061Vytlačiť
 

Mesto Liptovský Hrádok v zmysle § 9a, ods. 9 zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ponúka na prenájom formou verejnej obchodnej súťaže pozemok parc. č. KN-C 1061, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 60 m2 v kat. úz. Dovalovo, a to  za účelom umiestnenia dočasnej drobnej stavby - montovanej alebo prefabrikovanej garáže s možnosťou jej oplotenia.

Podmienky verejnej obchodnej súťaže:

- záujemca uvedie ponúkanú cenu, ktorá je stanovená min. 0,50 eur/m2/rok

- záujemca predloží grafickú situáciu osadenia stavby na pozemku s možným oplotením

- termín doručenia písomných ponúk je do 15. mája 2019 do 11.00 hod na Mestský úrad v Liptovskom Hrádku, Hviezdoslavova 170, 033 01 v zalepenej obálke s heslom „VOS – prenájom pozemku KN-C 1061“

- výsledky VOS budú oznámené písomne alebo emailom do 5 dní od uzávierky súťaže 

- Mesto Liptovský Hrádok si vyhradzuje právo nevybrať ani jedného záujemcu a verejnú obchodnú súťaž zrušiť

Info na tel. č. 0445202131


 

Zverejnené 24.4.2019 -jka-


 

P- 8:00-11:00, 12:00-15:00
U- 7:30-11:00, 12:00-14:30
S- 8:00-11:00, 12:00-16:30
Š- 7:30-11:00, 12:00-14:30
P- 8:00-11:00, 12:00-14:00

webygroup
ÚvodÚvodná stránka