Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Prevencia

Preventívne aktivity MsP

Čo je to prevencia kriminality? - zo spoločensko-praktického hľadiska predstavuje prevencia kriminality zdôvodnené, zámerné, cieľavedomé, plánovité a koordinované pôsobenie na príčiny a podmienky páchania kriminality s cieľom odstrániť ich alebo vhodným výberom foriem a metód pôsobenia štátnych a samosprávnych orgánov a mimovládnych organizácií aspoň čiastočne eliminovať negatívne prejavy a súčasne podporovať vytváranie antikriminogénnych podmienok. 

Základným cieľom realizácie preventívnych aktivít je znižovanie rozsahu a závažnosti trestnej a inej protispoločenskej činnosti. Spolu s tým sa snaží dosiahnuť zvýšenie subjektívneho pocitu bezpečia občanov a zníženie pocitu ich ohrozenia kriminalitou. Takto chce prispieť k zvyšovaniu kvality života občanov, komunít a spoločnosti. Organizačné formy prevencie predstavujú preventívne opatrenia alebo ich súbory, ktoré sú spracované do ucelených preventívnych programov.

V rámci prevencie kriminality je zámerom Mestskej polície Liptovský Hrádok, zverejňovanie upozornení, zaujímavých príspevkov, príbehov zo života s cieľom zamedziť a predchádzať páchaniu protispoločenskej činnosti. Chceme našich občanov upozorniť na nástrahy všedného dňa a informovať ich o tom, akým spôsobom môžu aj oni sami prispieť k ochrane svojho života, zdravia a majetku rešpektovaním a osvojením si nepísaných pravidiel, ktoré zabránia alebo minimalizujú  možnosti páchateľov ublížiť im.

Zameriame sa na najviac ohrozené skupiny obyvateľstva /deti, mládež, seniori/ a budeme sa venovať aj praktickým návodom a radám, ako postupovať v rôznych situáciách.


 

Praktické rady pre deti a rodičov

AK JE PRE VÁS POCIT ISTOTY, ŽE VAŠE DIEŤA JE V BEZPEČÍ, DÔLEŽITÝ, tu je niekoľko praktických rád, ako na to:

 • Dieťa má vždy povedať rodičom kam ide, s kým a kedy sa vráti.
 • Dieťa sa nikdy nemá hrať a chodiť niekam samé. Osobu, s ktorou dieťa je, musí dieťa dobre poznať a musia ju poznať aj rodičia, resp. deti musia mať súhlas od rodičov, s ktorými ľuďmi sa môže dieťa kontaktovať.
 • Deti by sa mali vyhýbať tmavým uličkám, skratkám a podobne.
 • Ak dieťa potrebuje radu alebo pomoc, tak môže požiadať cudzích ľudí, najmä matku s dieťaťom (s deťmi), iné dieťa (deti), obchodníka, policajta, vojaka a podobne.
 • Deti by nemali nič brať od cudzích ľudí – napr. jedenie, cukríky, lieky, drogy (môžu byť ponúkané ako cukríky), peniaze, hračky a pod.
 • Dieťa si musí dávať pozor na oklamanie dospelou osobou a odlákanie na iné miesto, ako napr.: „Ukážem Ti super bicykel .....“
 • Dieťa by sa nemalo s cudzou osobou ísť prejsť, povoziť sa na aute alebo motorke.
 • Dieťa, ak je samé doma, vždy sa zamkne. Otvorí dvere len známej osobe. Dieťa neotvára dvere ani keby sa niekto predstavil ako poštár, elektrikár alebo iný opravár, neotvára dvere ani pri nátlaku: „Otvor dvere, ináč ...“ V takejto situácii sa dieťa musí okamžite telefonicky kontaktovať s rodičmi.
 • Dieťa, ak samé čaká na rodičov v aute, malo by sa zamknúť. Malé deti samé v aute nesmieme nikdy nechávať!!!
 • Ak je dieťa doma samé, nikdy toto nehovorí pred neznámymi ľuďmi.
 • Je potrebné, aby dieťa poznalo susedov pre prípad, že bude od nich potrebovať pomoc. Dobré je, ak pozná aj ich telefónne čísla.
 • Dieťa učíme zavolať pomoc prostredníctvom telefónu na čísla: 112, 150, 155, 158, 159. Zároveň ho treba poučiť, že nesmie bez príčiny volať na tieto čísla.
 • Dieťa by malo poznať adresu a telefonické kontakty na rodičov do práce a na ich mobilné telefóny.
 • Ak má dieťa z niečoho zlý pocit, radšej by malo z daného miesta odísť.
 • Vzťah dieťaťa a rodičov by mal byť taký, aby dieťa bez strachu povedalo o zážitku, z ktorého nemalo dobrý pocit (ak by z niekoho alebo z niečoho cítilo strach a pod.)
 • Dieťa by malo po ulici vždy chodievať s niekým, koho pozná. Je to nielen zábavnejšie, ale aj bezpečnejšie.
 • Ak ide dieťa po ulici samé, je nutné, aby sa vyhýbalo zle osvetleným miestam, opusteným domom, alebo hustým porastom.
 • Ak dieťa na ulici osloví neznáma osoba a volá ho do auta alebo do vchodu, dieťa by s ňou nemalo ísť, ale čo najrýchlejšie od nej odísť. Ak je táto osoba neodbytná, tak by dieťa malo začať kričať.
 • Dieťa by nikdy nemalo ísť s cudzou osobou, a to ani vtedy, ak by táto osoba tvrdila, že ju poslali jej rodičia.
 • Ak má dieťa pocit, že ho niekto prenasleduje, pešo alebo na aute, malo by utekať na najbližšie miesto, kde je veľa ľudí.
 • Dieťa by malo poznať adresu, na ktorej býva, telefónne číslo domov alebo rodičom do práce a na mobilný telefón.

 

Bezpečne na ceste do školy – čo môžu urobiť rodičia

Na ceste do školy je dieťa dennodenne v bezprostrednom kontakte so zvyšujúcou sa cestnou premávkou. Musí sa vedieť samostatne orientovať a bezpečne riešiť neustále sa meniace dopravné situácie.

V predškolskom veku pohyb dieťaťa v cestnej premávke kontrolovali dospelé osoby, najčastejšie rodičia, starí rodičia, alebo súrodenci a z toho dôvodu sa tieto deti málokedy stávajú obeťami dopravných nehôd. Zmena nastáva až príchodom do základnej školy, dieťa sa snažíme učiť zodpovednosti, väčšej samostatnosti aj v rámci pohybu po chodníkoch a ceste, tým pádom nehodovosť zapríčinená ich konaním prudko narastá.

RODIČIA!!!  dodržujte základné pravidlo „VIDIEŤ A BYŤ VIDENÝ“. Byť videný, znamená v prvom rade byť v bezpečí. Koho nie je vidieť a kto nie je videný, nachádza sa v bezprostrednom ohrození života a zdravia. 

Snažte sa na uvedené pravidlo myslieť vždy, keď vyprevádzate svoje dieťa do školy. V snahe predchádzať dopravnej nehodovosti je nevyhnutné venovať pozornosť dopravnej výchove vášho potomka už v predškolskom veku. Pri nácviku bezpečného a samostatného pohybu v cestnej premávke na ceste do školy je potrebné si uvedomiť, že psychika dieťaťa je primeraná jeho veku, nemôžeme ho porovnávať s dospelým  človekom. Dieťa je nepozorné, málo predvídavé, koná impulzívne a častokrát nevie posúdiť nebezpečenstvo situácie v ktorej sa ocitlo. Pre svoj malý telesný vzrast má obmedzený výhľad na vozovku a aj pre vodičov automobilov je v hustej premávke ťažšie spozorovateľné.

Čiže skôr, ako pošlete svoje dieťa prvý krát bez dozoru do školy musí vedieť, že:

 • môže vstúpiť na vozovku, len po pozornom rozhliadnutí sa vľavo a vpravo a len vtedy, ak sa nepribližuje automobil
 • nesmie vstupovať na vozovku spomedzi zaparkované autá, ktoré mu znemožňujú výhľad
 • má prechádzať cez cestu najkratším smerom-kolmo
 • má zásadne prechádzať po vyznačených priechodoch pre chodcov
 • na červený signál pre chodcov na svetelnom zariadení nesmie zostúpiť z chodníka na cestu
 • môže prechádzať len na zelený signál pre chodca a prechádzanie dokončiť aj vtedy, ak sa už rozsvieti červená

 

     Dieťa pohybujúce sa v cestnej premávke musí byť viditeľné. Odev má byť nielen pohodlný, ale aj dostatočne pestrofarebný, prípadne s reflexnými nášivkami, aby vodič už z diaľky zbadal malého školáka a zvýšil svoju opatrnosť. V šere a za tmy sa postava dieťaťa zvýrazní, ak má na sebe aktovku s reflexným materiálom.

 

Nezabudnite na výber bezpečnej trasy do školy:

     V prvých dňoch je vhodné vyprevádzať dieťa do školy dovtedy, kým nie je schopné samo, bezpečne prejsť naučenú trasu. Zvolená trasa by mala byť, čo najbezpečnejšia a to aj v prípade, ak by sa tým predĺžila.

Pri výbere trasy rodičia dbajte na to, aby dieťa prechádzalo:

 • čo najmenej cez vozovku,
 • na miestach s malým dopravným ruchom,
 • kde je priechod pre chodcov riadený svetelnou signalizáciou,

a samozrejme neprechádzalo:

 • na takých miestach, kde nemá dostatočný výhľad na obidve strany,
 • prípadne tam, kde by muselo vychádzať spomedzi zaparkovaných automobilov

 

Ak si dieťa navykne chodiť určitou trasou a bude poznať základné pravidla cestnej premávky, bude sa cítiť bezpečnejšie, ľahšie sa orientuje v známom prostredí a spoľahlivejšie bude riešiť aj nepredvídané situácie v cestnej premávke. Verím, že zvládnutím týchto pár rád a krokov sa budú spokojnejšie cítiť aj samotní rodičia.


 

Predchádzanie uličnej kriminalite

Naše odporúčania pre Vás

 • nenechávajte peňaženku na vrchu kabelky, alebo nákupnej tašky, nenoste ju v priehľadných taškách alebo sieťkach,
 • nenechávajte kabelku, alebo peňaženku pri nákupoch bez dozoru, ak nesiete batožinu a balíčky, majte kabelku medzi telom a týmito vecami,
 • noste kabelku tesne pri tele s rukou na uzatváracom mechanizme, zmenšujete tým výzvu pre zlodeja a naviac mu sťažujete realizáciu krádeže,
 • priebežne kontrolujte uzatvorenie svojej batožiny, najhodnejšie z hľadiska bezpečnosti sú batožiny s komplikovaným spôsobom uzatvárania,
 • majte na pamäti, že vreckári na Vás môžu zaútočiť hlavne tam, kde je veľa ľudí. Vreckári pracujú v skupinách a často pre svoju prácu zneužívajú deti,
 • buďte obozretný, ak opúšťate finančný ústav, príp. pri výbere hotovosti z bankomatu, zlodeji často čakajú práve tam,
 • nevystavujte zbytočne na obdiv väčšiu finančnú hotovosť, či iné cennosti,
 • strata finančnej hotovosti nie je jediným dôsledkom vašej neopatrnosti, môžete prísť o doklady /občiansky, vodičský preukaz, cestovný pas, kľúče od bytu, od auta a pod./. Stratu dokladov bez meškania nahláste na polícii, aby nedošlo neskôr k ich zneužitiu.
   

Neuľahčujte prácu vreckárom

 • nenoste so sebou zbytočne veľkú hotovosť,
 • občiansky preukaz nedávajte nikdy, ako zálohu aj napriek tomu, že Vás o to žiadajú,
 • peniaze a kreditné karty si ukladajte do vnútorných vreciek bundy, vetrovky, nie do zadného vrecka nohavíc,
 • v prípade, že sa dostanete do tlačenice na ulici, alebo niekde inde, venujte pozornosť bezprostrednému okoliu a presvedčte sa, že svoje veci máte stále vo vrecku,
 • tašku s peniazmi nenoste na chrbte,
 • svoju batožinu nikdy nespúšťajte z dohľadu,
 • ak ste majiteľom kreditnej karty, nenoste PIN číslo spolu s ňou,
 • v prípade krádeže karty, okamžite volajte centrálu svojej bankovej inštitúcie a nahláste stratu tejto karty za účelom zablokovania,

 

Ako postupovať v prípade dopravnej nehody

PRI DOPRAVNEJ NEHODE VOLAJTE tiesňovú linku 112, 158. Je povinnosťou každého občana v prípade potreby poskytnúť ranenému účinnú pomoc podľa svojich možností a schopností. Práve pri nehodách môže pomôcť včasná aj laická prvá pomoc. Treba si uvedomiť, že neposkytnutie prvej pomoci pri nehode môže mať aj právne dôsledky. Podľa Trestného zákona vodič, ktorý po dopravnej nehode, na ktorej mal účasť, neposkytne osobe, ktorá pri nehode utrpela ujmu na zdraví potrebnú pomoc, hoci tak môže urobiť bez nebezpečenstva pre seba alebo iného, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.  V prípade, že si neviete s poskytnutím prvej pomoci poradiť kontaktujte bezplatne Linku záchrany 0850111313.

PRI POSKYTOVANÍ PRVEJ POMOCI PRI DOPRAVNEJ NEHODE NESMIEME ZABUDNÚŤ:

 • odstaviť vlastné vozidlo do bezpečia, aspoň 10-20 metrov pred miestom dopravnej nehody
 • pri všetkých krokoch treba dbať predovšetkým na vlastnú bezpečnosť, používať reflexnú vestu a zapnúť na aute výstražné svetlá
 • zaistiť miesto nehody ( výstražný trojuholník, volať rýchlu zdravotnícku pomoc a políciu),
 • vypnúť zapaľovanie motora ( vytiahnuť kľúčik, prípadne odpojiť batériu )
 • zistiť druh poranení a počet ranených, určiť, koho treba ošetriť prednostne,
 • ak sú osoby v aute zakliesnené a nie je možné ich vytiahnúť, treba dávať pozor, aby nedošlo k ešte závažnejšiemu poškodeniu zdravia, či inej ujme
 • vyslobodiť zranených z vozidla a uložiť ich na bezpečné miesto,
 • poskytnúť prvú pomoc podľa závažnosti poranenia,
 • udržať poriadok a predísť panike.

 

     Po poskytnutí neodkladnej prvej pomoci sa spojíme so záchrannou službou. Uvedieme nasledovné údaje:

 • číslo telefónu a meno volajúceho,
 • miesto nehody a orientačné body,
 • druh nehody/pád, zrážka, požiar/,
 • počet účastníkov,približný vek a druh zranení,
 • čakať na otázky dispečera

 

NIKDY NEODCHÁDZAJTE Z MIESTA NEHODY PRED PRÍCHODOM POLÍCIE:

- určenie vinníka môže byť sporné aj v situácii na prvý pohľad jasnej. Unikajúci aj napriek tomu, že dopravnú nehodu nemusel zaviniť, sa vystavuje podozreniu, že motorové vozidlo riadil pod vplyvom návykových látok, alebo že je páchateľom trestnej činnosti, prípadne že vozidlo pochádza z trestnej činnosti,

- pri prejednávaní dopravnej nehody je odídenie z miesta dopravnej nehody a neposkytnutie prvej pomoci vždy priťažujúcou okolnosťou, ktorá je priamo úmerná dĺžke zákazu činnosti viesť motorové vozidlo a výške uloženej sankcie,

- aj keď na mieste nehody neboli svedkovia, neznamená to, že nehodu nikto nevidel. Pre vinníka je lepšie zveriť sa do rúk polície, ako riskovať mimosúdne vyrovnanie,

- aj zdravo a živo vyzerajúci účastník dopravnej nehody môže byť vážne zranený. Letmé prehliadnutie situácie a podcenenie jej závažnosti môže stáť i ľudský život.


 

Dopravná výchova žiakov materských a základných škôl

V rámci preventívnych aktivít Mestskej polície L. Hrádok sme dňa 12.6.2017 zavŕšili výuku dopravnej výchovy pre deti MŠ, ZŠ I. stupeň, na ul. Hradnej a J.D. Matejovie, ktorú sme organizovali v spolupráci s Centrom voľného času /CVČ/ v podstate každý deň od 2.6.2017.
Celkovo sa dopravnej výchovy zúčastnilo cca 390 detí. Výcvik sa skladal z teoretickej časti spojenej s výkladom o základných pravidlách cestnej premávky a praktickej časti, v ktorej si deti vyskúšali na ihrisku jazdu na bicykli, kolobežke, bezpečný prechod po priechode pre chodcov, ako by to malo vyzerať aj reálne v praxi. Musíme konštatovať, že veľa detí je šikovných a v znalostiach z pravidiel cestnej premávky by tromfli aj dospelých. Veríme, že aj týmto spôsobom sme trošku prispeli k ich bezpečnosti na ceste, a to nielen počas blížiacich sa prázdnin.

Nezabudli sme ani na našich starších žiakov, II. stupeň ZŠ, 7.-8.-9. ročník /ul.Hradná, ul. J.D.Matejovie/, pre ktorých sme koncom mája vykonali celkovo 7 prednášok spojených s besedou na témy: Elimínácia násilia, Eliminácia užívania drog a alkoholu.

Dňa 9.6.2017 sa exkurzie spojenej s besedou v priestoroch mestskej polície zúčastnilo cca 35 detí /žiakov ZŠ J.D. Matejovie/, kde sme im ukázali niečo z našej činnosti, výzbroj-výstroj, ako funguje kamerový systém, pult centrálnej ochrany, porozprávali niečo aj o zaujímavých prípadoch, zodpovedali na otázky detí.

Koncom mesiaca jún sme mali naplánovanú besiedku s deťmi z materskej školy v Dovalove, ale pre pozitívny ohlas dopravnej výchovy sa aj s drobcami z Dovalova stretneme dňa 20.6. na dopravnom ihrisku, kde nás čaká pekné dopoludnie, čiže nazabudnúť na kolobežky, príp. bicykle.


 

P- 8:00-11:00, 12:00-15:00
U- 7:30-11:00, 12:00-14:30
S- 8:00-11:00, 12:00-16:30
Š- 7:30-11:00, 12:00-14:30
P- 8:00-11:00, 12:00-14:00

webygroup
ÚvodÚvodná stránka