Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rok 2017

Projekty realizované v roku 2017

Informácie o realizovaných projektoch mesta Liptovský Hrádok, podporených nenávraným finačným príspevkom zo zdrojov Európskej únie, štátneho rozpočtu, štátnych fondov, nadácií a iných mimorozpočtových zdrojov mesta.


X. Cyklus koncertov vážnej hudby "Hudba na hrade 2017"

FPU.jpg

Cieľ projektu: Desiate pokračovanie projektu Cyklus koncertov vážnej hudby v Liptove nadväzuje na poslucháčsky úspešné  projekty z minulých rokov s podtitulmi Wisnerove dni a Hudba na hrade. Všetky doteraz uskutočnené boli finančne podporené z grantovej schémy Ministerstva kultúry, resp.  Fondu na podporu umenia. Len vďaka tomu sa môžu realizovať v takom rozsahu a v takej umeleckej kvalite. Dramaturgia koncertov, ktorú každoročne pripravujeme v spolupráci s muzikológom Andrejom Šubom, zohľadňuje vyvážený pomer klasickej hudby, hudby 20. storočia a súčasnej hudobnej tvorby. Hlavným zámerom projektu je poskytnutie kvalitného koncertného priestoru s vyspelým poslucháčskym potenciálom umelcom vynikajúcich interpretačných zručností. Projekt má pre návštevníkov aj iný rozmer. Pozýva ich do priestorov, ktoré navštevujú zriedkavejšie (stredoveký hrad, Národopisné múzeum, rímsko-katolícky kostol), pritom sú atraktívne a významné z hľadiska histórie.
Aktivity projektu:
06/2017 - Milan Paľa (husle) & Ladislav Fančovič (klavír); Program: husľové sonáty L. v. Beethoven (alternatíva Šostakovič), E. H. Grieg; Miesto: Národopisné múzeum
07/2017 - Il cuore barocco; Program: triové sonáty J. S. Bach, A. Vivaldi, G. F. Händel; Miesto: Grand Castle
08/2017 - Muchovo kvarteto; Program: sláčikové kvartetá J. Haydn, W. A. Mozart, M. Ravel; Miesto: Národopisné múzeum
09/2017 - Dobrodružstvá uhorského Simplicissima Musica Aeterna; Program - komorné diela D. G. Speera (17. storočie) spojené s čítaním z jeho románu Uhorský Simplicissimus; Miesto: Grand Castle
10/2017 - Saxophone Syncopators; Program: skladby ovplyvnené jazzovou hudbou; Miesto: Dom kultúry
11/2017 Edukatívne podujatie k hudbe, ktorá sa hrávala v starej lesníckej škole
12/2017 - Hudba z Hrádku; Program: Hudba z Hrádku (motetá) – zo zbierky rímskokatolíckeho kostola; Miesto: RK kostol
Rozpočet projektu: 7.615 eur
z toho prispel: Fond na podporu umenia: 7.000 eur
                       mesto Liptovský Hrádok:      615 eur
Termín realizácie: rok 2017


Nové knihy-zdroj inšpirácie, vzdelávania, poučenia i oddychu

FPU
Cieľ projektu: Výstupmi projektu sú nové knižné jednotky v počte minimálne 320 ks celkom, z toho pre dospelého a pre detského čitateľa. Nové knihy spolu s knihami zakúpenými z rozpočtu mesta už v r.2017 (103 ks) zvýšia stav fondu ako celku o 1,7 % oproti r.2016. Mestská knižnica naplní tak prvý cieľ-udržateľnosť stavu knižničného fondu. Čo do zamerania, výstupom bude odborná a krásna literatúra pre dospelých. Naplní tým druhý cieľ - vytvoriť podmienky pre nárast výpožičiek dospelého čitateľa. Kúpou titulov pre deti naplní tretí cieľ - udržať trend nárastu záujmu detského čitateľa o knihu. Čo do druhu, výstupom budú knihy v papierovej forme, v slovenskom jazyku a budú to tituly domácich i zahraničných autorov. Prispeje to k naplneniu štvrtého cieľa-zatraktívnenie ponuky kníh. Minimálne 10 % žiadanej podpory
bude použitých na nákup kníh vydaných s podporou FPU.
Rozpočet projektu: 3 332 eur
z toho prispel : Fond na podporu umenia: 3.000 eur
                        mesto Liptovský Hrádok       332 eur
Termín realizácie: október 2017 - marec 2018


Modernizácia priestorov knižnice-predpoklad rozvoja jej služieb, skvalitnenia podmienok pre čitateľov

FPU

Cieľ projektu: Realizáciou projektových aktivít prispieť k zvýšeniu atraktivity mestskej knižnice, komfortu a následne aj k zvýšeniu podielu výpožičiek dospelých čitateľov na výpožičkách knižnice ako celku. Výstupmi projektu je nové interiérové vybavenie v oddelení pre dospelých a v čitárni.
Rozpočet projektu: 2.940 eur
z toho prispel : Fond na podporu umenia: 2.500 eur
                        mesto Liptovský Hrádok       440 eur
Termín realizácie: október 2017 - marec 2018


 

P- 8:00-11:00, 12:00-15:00
U- 7:30-11:00, 12:00-14:30
S- 8:00-11:00, 12:00-16:30
Š- 7:30-11:00, 12:00-14:30
P- 8:00-11:00, 12:00-14:00

webygroup
ÚvodÚvodná stránka