Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rok 2018

Projekty realizované v roku 2018

Informácie o realizovaných projektoch mesta Liptovský Hrádok, podporených nenávraným finačným príspevkom zo zdrojov Európskej únie, štátneho rozpočtu, štátnych fondov, nadácií a iných mimorozpočtových zdrojov mesta.


 

Tvoja knižnica je tvojim rajom

akvizicia.jpg

Cieľ projektu: Poskytnutie financií na realizáciu projektu "Tvoja knižnica je tvojim rajom". Ide o nákup nového knižničného fondu z financií poskytnutých Fondom na podporu umenia.

Rozpočet projektu: 5.158,50 eur
z toho prispel: Fond na podporu umenia: 4.900 eur
                       mesto Liptovský Hrádok:      258,50 eur

Termín realizácie: jeseň 2018 - jar 2019


 

Bezpečnostné kamery – nástroj na zvyšovanie bezpečnosti

logo mvsr.jpg

Cieľ projektu: Nákup a inštalácia otočných a stacionárnych kamier v meste Liptovský Hrádok..

Rozpočet projektu:     22 721,74 €
z toho: - MV SR                                  15 000,00 €
            - Mesto Liptovský Hrádok:        7 721,74 €

Termín realizácie: 18.4. - 18.7.2018


 

Bicyklom do školy

Logo NVS.jpg

Komisia Nadácie Volkswagen Slovakia v rámci grantového programu ,,Bezpečne na cestách“ z doručených projektov vybrala 30, ktoré sa rozhodla podporiť sumou presahujúcou 80.000,- eur. Jedným z podporených projektov je projekt Mestskej polície Liptovský Hrádok v spolupráci so ZŠ s MŠ Hradná pod názvom "Bicyklom do školy" vo výške 2.864,74 €.

Cieľom projektu je obstaranie nových kolobežiek, dopravných značiek a revitalizácia už existujúceho schátralého dopravného ihriska, aby mohlo aj naďalej slúžiť svojmu účelu, t.j. výchove žiakov materských a základných škôl a zároveň spĺňalo požadované kritériá.


 

Cyklus koncertov vážnej hudby v Liptove - Hudba na hrade

FPU.jpg

Ciele projektu: Projekt "Cyklus koncertov vážnej hudby v Liptove - Hudba na hrade" je jedenástym pokračovaním úspešnej prezentácie klasickej hudby v Liptovskom Hrádku. Jeho hlavným zámerom je propagácia tohto významného hudobného žánru aj mimo hlavných koncertných centier. Našou snahou je poskytnúť občanom mesta a prirodzenej spádovej oblasti, širokú žánrovú škálu programov. V nej má už dlhé roky významné miesto aj klasická hudba, ktorá si v priebehu rokov vytvorila široké zázemie vďačných návštevníkov napriek tomu, že nepatrí do skupiny tzv. masovej kultúry. Mesto Liptovský Hrádok v aktívnej spolupráci s Fondom na podporu umenia (predtým Ministerstvom kultúry SR), v rámci podporených projektov s významnou finančnou dotáciou, už dlhý čas napĺňa svoje kultúrno-osvetové ciele aj v tejto oblasti. Našimi projektovými aktivitami sú dramaturgicky vyvážené a poslucháčsky zaujímavé koncerty, ktoré pripravujeme v úzkej spolupráci s muzikológom Andrejom
Šubom. V tohtoročnom cykle pôjde aj o propagáciu zahraničných účinkujúcich, opätovne o podporu mladých umelcov a prezentáciu diel slovenských skladateľov. Na organizáciu koncertov mesto využíva rôzne priestorové danosti - stredoveký hrad s renesančným kaštieľom, budovu bývalého soľného úradu z roku 1728, v ktorej dnes sídli Národopisné múzeum, komorné priestory Domu kultúry, cirkevné objekty – katolíckej (klasicistický sloh) aj evanjelickej cirkvi. Prirodzene tak
spájame vážnu hudbu s históriou aj súčasnosťou hostiteľského mesta.

Aktivity projektu: V rámci ďalšieho pokračovania Cyklu koncertov vážnej hudby v Liptove "Hudba na hrade" budú realizované nasledovné aktivity:
Apríl 2018 - vzdelávacie podujatie - informácie o dramaturgii projektu - pozvánka na plánované koncerty - lektor: A. Šuba - Dom kultúry – F-klub;
KONCERTY:
1. MÁJ 2018 - Národopisné múzeum LH - Moyzesovo kvarteto - koncert z diel F. Schuberta a A. Moyzesa – um. zoskupenie;
2. JÚN 2018 - Dom kultúry, F-klub LH - J. Palovičová, klavírny recitál (I.Palovič, viola) - individuálni inštrumentalisti - Cl. Debussy, E. Suchoň, I. Zeljenka;
3. AUGUST 2018 - Grand Castle - Stone Gallery LH - Konvergencie, akadémia komornej hudby renomovaného slovenského festivalu konaná v spolupráci s Hudobným centrom - um. zoskupenie – F. Mendelssohn Bartholdy;
4. SEPTEMBER 2018 - Grand Castle - Stone Gallery LH - Art Septet Nicolaus - um. zoskupenie – Ľ. Raši;
5. OKTÓBER 2018 - Grand Castle - Stone Gallery LH - Monika Tóth, husle, Dora Petery, klavichord (Maďarsko)- individuálni inštrumentalisti - slovenská premiéra husľových sonát op. 2 A. Zimmermanna;
6. DECEMBER 2018 - Rímsko-katolícky kostol LH - Opus franciscanum 2018 s vokálnymi sólistami T. Šelcom, H. Gulyášovou - individuálni inštrumentalisti a mužským speváckym zborom bratov františkánov - um. zoskupenie - slovenské diela z františkánskeho.

Rozpočet projektu: 7.590 eur
z toho prispel: Fond na podporu umenia: 7.000 eur
                       mesto Liptovský Hrádok:      590 eur


 

P- 8:00-11:00, 12:00-15:00
U- 7:30-11:00, 12:00-14:30
S- 8:00-11:00, 12:00-16:30
Š- 7:30-11:00, 12:00-14:30
P- 8:00-11:00, 12:00-14:00

webygroup
ÚvodÚvodná stránka