Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

rok 2019

Uznesenia MsZ rok 2019

č. 17/2019 zo dňa 17. apríla 2019 Vstup Mesta Liptovský Hrádok do Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí
 uzn 17.pdf (456.7 kB) (456.7 kB)

 
č. 16/2019 zo dňa 17. apríla 2019 Úprava rozpočtu Mesta Liptovský Hrádok k 17.04.2019
 uzn 16.pdf (470 kB) (470 kB)

 
č. 15/2019 zo dňa 17. apríla 2019 Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra mesta Liptovský Hrádok
 uzn 15.pdf (459.8 kB) (459.8 kB)

 
č. 14/2019 zo dňa 17. apríla 2019 Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Liptovský Hrádok formou priameho predaja
 uzn 14.pdf (461.4 kB) (461.4 kB)

 
č. 13/2019 zo dňa 17. apríla 2019 Správa o činnosti Mestskej polície Liptovský Hrádok za rok 2018
 uzn 13.pdf (379.1 kB) (379.1 kB)

 
č. 12/2019 zo dňa 17. apríla 2019 Správa o výsledkoch kontrol hlavnej kontrolórky Mesta Liptovský Hrádok vykonaných a ukončených v období od 22.02.2019 do 17.04.2019
 uzn 12.pdf (447.4 kB) (447.4 kB)

 
č. 11/2019 zo dňa 17. apríla 2019 Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Mesta Liptovský Hrádok vykonanej k 31.12.2018 a o stave vymáhania pohľadávok Mesta Liptovský Hrádok k 31. 12. 2018
 uzn 11.pdf (502.6 kB) (502.6 kB)

 
č. 10/2019 zo dňa 17. apríla 2019 Záverečný účet Mesta Liptovský Hrádok za rok 2018
 uzn 10.pdf (507.1 kB) (507.1 kB)

 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v meste Liptovský Hrádok počas volebnej kampane
 vzn 01.pdf (432.2 kB) (432.2 kB)

 
č. 09/2019 zo dňa 21. februára 2019 Dobrovoľná zbierka na obstaranie bronzovej busty generála Milana Rastislava Štefánika, ktorá bude súčasťou obnovy pamätníka v Sadoch M. R. Štefánika v Liptovskom Hrádku
 uzn 09.pdf (505.8 kB) (505.8 kB)

 
č. 08/2019 zo dňa 21. februára 2019 Úprava rozpočtu Mesta Liptovský Hrádok k 21.02.2019
 uzn 08.pdf (374.4 kB) (374.4 kB)

 
č. 07/2019 zo dňa 21. februára 2019 Správa predsedu Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mesta Liptovský Hrádok
 uzn 07.pdf (374.1 kB) (374.1 kB)

 
č. 06/2019 zo dňa 21. februára 2019 Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Hrádku
 uzn 06.pdf (368.8 kB) (368.8 kB)

 
č. 05/2019 zo dňa 21. februára 2019 Návrh na prenájom a následný odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Liptovský Hrádok formou verejnej obchodnej súťaže a podmienky verejnej obchodnej súťaže
 uzn 05.pdf (464.4 kB) (464.4 kB)

 
č. 04/2019 zo dňa 21. februára 2019 Správa o výsledkoch kontrol hlavnej kontrolórky Mesta Liptovský Hrádok vykonaných v období od 14.12.2018 do 21.2.2019
 uzn 04.pdf (369 kB) (369 kB)

 
č. 03/2019 zo dňa 21. februára 2019 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Hrádok za rok 2018
 uzn 03.pdf (367.5 kB) (367.5 kB)

 
č. 02/2019 zo dňa 21. februára 2019 Návrh na predĺženie členstva zástupcov Mesta Liptovský Hrádok v orgánoch Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Liptovský Mikuláš
 uzn 02.pdf (373.6 kB) (373.6 kB)

 
č. 01/2019 zo dňa 21. februára 2019 Menovanie náčelníka Mestskej polície v Liptovskom Hrádku
 uzn 01.pdf (373.2 kB) (373.2 kB)

 

P- 8:00-11:00, 12:00-15:00
U- 7:30-11:00, 12:00-14:30
S- 8:00-11:00, 12:00-16:30
Š- 7:30-11:00, 12:00-14:30
P- 8:00-11:00, 12:00-14:00

webygroup
ÚvodÚvodná stránka