Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rok 2019

Projekty realizované v roku 2019

Informácie o realizovaných projektoch mesta Liptovský Hrádok, podporených nenávraným finačným príspevkom zo zdrojov Európskej únie, štátneho rozpočtu, štátnych fondov, nadácií a iných mimorozpočtových zdrojov mesta.


 

Realizácia skvalitnenia interiérového vybavenia MK

FPU.jpg

Cieľ projektu: Projekt mesta Liptovský Hrádok "Knižnica - brána do útulného sveta" v aktívnej spolupráci s Fondom na podporu umenia v rámci podporených projektov s významnou finančnou dotáciou, už niekoľko rokov napĺňa svoje kultúrno-osvetové ciele v mestskej knižnici.

Rozpočet projektu: 3 896,30 eur
z toho prispel: Fond na podporu umenia: 3 500,- eur
                       mesto Liptovský Hrádok:       396,30 eur

Termín realizácie: rok 2019


 

Akvizícia knižničného fondu

FPU.jpg

Cieľ projektu: Projekt mesta Liptovský Hrádok "Kniha je základom poznania, učiteľom vekov, vládcom kráľovstva ducha" v aktívnej spolupráci s Fondom na podporu umenia v rámci podporených projektov s významnou finančnou dotáciou, už niekoľko rokov napĺňa svoje kultúrno-osvetové ciele v mestskej knižnici.

Rozpočet projektu: 5 264,- eur
z toho prispel: Fond na podporu umenia: 5 000,- eur
                       mesto Liptovský Hrádok:  264,- eur

Termín realizácie: rok 2019


 

Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Belanská štvrť

logo ZSK.jpg

Cieľ projektu: Zlepšenie kvality života v meste s dôrazom na životné prostredie.

Rozpočet projektu: 598 485,89 eur
z toho prispel: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
                       v zastúpení ŽSK:              568 561,60 eur
                       mesto Liptovský Hrádok:    29 924,29 eur

Termín realizácie: jar 2020


 

Dodávka a inštalácia ozvučovacej techniky do Športovej haly mesta Liptovský Hrádok

logo ZSK.jpg

Cieľ projektu: Utvárať a chrániť zdravé podmienky, zdravý spôsob života a práce a telesnú kultúru a šport obyvateľov mesta. Realizácia novej ozvučovacej techniky do Športovej haly mesta liptovský Hrádok bola v rámci výzvy ŽSK číslo 1/2019 podporená z programu Žilinského samosprávneho kraja v rámci podprogramu "Aktívny človek=aktívna spoločnosť".

Rozpočet projektu: 3 655,- eur
z toho prispel: ŽSK:    1 000,- eur
                       mesto Liptovský Hrádok:    2 655,- eur

Termín realizácie: júl - august 2019


 

Debarierizácia vchodu do Domu kultúry a vybudovanie vegetačných stien

logo ZSK.jpg

Cieľ projektu: Skvalitnenie verejného priestoru a verejnej infraštruktúry v okolí kultúrneho domu v meste Liptovský Hrádok. Realizácia novej bezbariérovej rampy pri kultúrnom dome v Liptovskom Hrádku bola v rámci výzvy ŽSK číslo 3/2019 podporená z programu Žilinského samosprávneho kraja v rámci podprogramu "Verejný priestor a verejná infraštruktúra".

Rozpočet projektu: 2 640,- eur
z toho prispel: ŽSK:    1 000,- eur
                       mesto Liptovský Hrádok:   1 640,- eur

Termín realizácie: jún - august 2019


 

Cyklus koncertov vážnej hudby v Liptove - Hudba v Hrádku

FPU.jpg

Ciele projektu: Projekt "Cyklus koncertov vážnej hudby v Liptove - Hudba v Hrádku" je už dvanástym pokračovaním úspešnej prezentácie klasickej hudby v Liptovskom Hrádku. Jeho hlavným zámerom je propagácia tohto významného hudobného žánru aj mimo hlavných koncertných centier. Našou snahou je poskytnúť občanom mesta a prirodzenej spádovej oblasti, širokú žánrovú škálu programov. V nej má už dlhé roky významné miesto aj klasická hudba, ktorá si v priebehu rokov vytvorila široké zázemie vďačných návštevníkov napriek tomu, že nepatrí do skupiny tzv. masovej kultúry. Mesto Liptovský Hrádok v aktívnej spolupráci s Fondom na podporu umenia v rámci podporených projektov s významnou finančnou dotáciou, už dlhý čas napĺňa svoje kultúrno-osvetové ciele aj v tejto oblasti.

Rozpočet projektu: 5.318,25 eur
z toho prispel: Fond na podporu umenia: 5.000 eur
                       mesto Liptovský Hrádok:  318,25 eur

Termín realizácie: rok 2019


 

Cyklotrasa Liptovský Hrádok – II. etapa

logo ZSK.jpg

Cieľ projektu: Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb v meste Liptovský Hrádok.

Rozpočet projektu: 510 816,82 eur
z toho prispel: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
                       v zastúpení ŽSK:                485 275,98 eur
                       mesto Liptovský Hrádok:      25 540,84 eur

Termín realizácie: jar 2020


 

P- 8:00-11:00, 12:00-15:00
U- 7:30-11:00, 12:00-14:30
S- 8:00-11:00, 12:00-16:30
Š- 7:30-11:00, 12:00-14:30
P- 8:00-11:00, 12:00-14:00

webygroup
ÚvodÚvodná stránka