Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Roky 2012 - 2008

Projekty realizované v rokoch 2012 - 2008

Informácie o realizovaných projektoch mesta Liptovský Hrádok, podporených nenávraným finačným príspevkom zo zdrojov Európskej únie, štátneho rozpočtu, štátnych fondov, nadácií a iných mimorozpočtových zdrojov mesta.


Projekty realizované v roku 2012

Názov projektu:     Zateplenie a výmena výplní otvorov materskej školy na ulici Hradnej (zateplenie budovy, výmena okien)
Prispievateľ:          Eko Fond, n.f.
Výška príspevku:   36 596,00 eur


Názov projektu:     Obnova Mestského úradu v Liptovskom Hrádku formou tepelnej ochrany“ (zateplenie budovy, výmena okien na schodišti)
Prispievateľ:          Eko Fond, n.f. 
Výška príspevku:   59 895,67 eur


Názov projektu:     Putovanie históriou
Prispievateľ:          Ministerstvo kultúry SR
Výška príspevku:  1 000 eur


Názov projektu:    Trasa pamätihodností a významných miest Mikroregiónu Pod Poludnicou
Prispievateľ:         Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Výška príspevku: 53 485 eur
______________________________________________________________________
Názov projektu:    Výstavba 61 b.j. Športová 1738, Liptovský Hrádok
Prispievateľ:         Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
                            Štátny fond rozvoja bývania SR
Výška príspevku:  727.600 eur
                                 7.660 eur
_______________________________________________________________________
Názov projektu:     Výstavba 32 b.j. Sady M.R.Štefánika 73, Liptovský Hrádok
Prispievateľ:          Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Výška príspevku:  378.690 eur


Projekty realizované v roku 2011

Názov projektu:     Cyklus koncertov vážnej hudby v Liptove – Wisnerove dni
Prispievateľa:        Ministerstvo kultúry SR
Výška príspevku:  4 700 eur


Názov projektu:     Projekt materiálového zhodnotenia biologicky rozložiteľného odpadu formou aeróbnej fermentácie
Prispievateľ:          Ministerstvo životného prostredia SR
Výška príspevku:   678 693 eur


Projekty realizované v roku 2010

Názov projektu:      Cyklus koncertov vážnej hudby v Liptove – Wisnerove dni
Prispievateľa:         Ministerstvo kultúry SR
Výška príspevku:   5 000 eur


Názov projektu:      Akordy v hudbe a speve amatérov
Prispievateľ:           Žilinský samosprávny kraj
Výška príspevku:   700 eur


Názov projektu :   Zavedenie separovaného zberu biologicky rozložiteľného odpadu v Meste Liptovský Hrádok
Prispievateľ:         Ministerstvo životného prostredia SR
Výška príspevku: 417 892 eur


Názov projektu :   Úprava centra mesta Liptovský Hrádok s vybudovaním námestia, komunikácie, verejného osvetlenia a prvkov verejnej zelene
Prispievateľ:         Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Výška príspevku: 1 231 974 eur
____________________________________________________________________
Názov projektu:    Výstavba 51 b.j. Belanská 551 Liptovský Hrádok
Prispievateľ:         Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
                            Štátny fond rozvoja bývania SR
Výška príspevku:  510.660 eur
                                 7.660 eur
______________________________________________________________________
Názov projektu:   Výstavba 45 bj. Športová 1713, Liptovský Hrádok
Prispievateľ:         Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
                            Štátny fond rozvoja bývania SR
Výška príspevku:  488.960 eur
                                 3.830 eur


Projekty realizované v roku 2009

Názov projektu:     Výstavba viacúčelového ihriska (ulica J. D. Matejovie)
Dňa 25.9.2009 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska za účasti premiéra Slovenskej republiky Róberta Fica, ministra vnútra Róberta Kaliňáka, predsedu VÚC Juraja Blanára, Dušana Galisa a ďalších. Potrebné stavebné úpravy pre inštaláciu ihriska zabezpečila spoločnosť SIPS spol. s. r. o. Liptovský Hrádok. Dodávateľom ihriska bola spoločnosť Scansis Slovakia s.r.o., Bratislava. Ihrisko má rozmery 33 m x 18 m a slúži na uvedené športové disciplíny- futbal, hokejbal, basketbal a volejbal.
Ihrisko odovzdalo mesto Liptovský Hrádok do správy Centru voľného času LIENKA. Účelom verejného multifunkčného ihriska je dlhodobé zabezpečenie miesta na prevádzkovanie fyzicky nenáročných športových aktivít najmä pre deti a mládež.
Prispievateľ:          Úrad vlády SR
Výška príspevku:   39 832,70 eur


Názov projektu:     Majstrovstvá SR v tanečných disciplínach IDO
Prispievateľ:          Žilinský samosprávny kraj
Výška príspevku:   500 eur


Názov projektu:    Stavebné úpravy Základnej školy na ul. Hradnej v Liptovskom Hrádku
Prispievateľ:         Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Výška príspevku: 1.421.305 eur


Názov projektu:     Stavebné úpravy Základnej školy na ul. J.D.Matejovie v Liptovskom Hrádku
Prispievateľ :         Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Výška príspevku:  989 275 eur


Projekty realizované v roku 2008

Názov projektu:     Prevencia priestupkovosti a kriminality v meste Liptovský Hrádok
Prispievateľ    :     Obvodný úrad Žilina
Výška príspevku:  33 193 eur


 

P- 8:00-11:00, 12:00-15:00
U- 7:30-11:00, 12:00-14:30
S- 8:00-11:00, 12:00-16:30
Š- 7:30-11:00, 12:00-14:30
P- 8:00-11:00, 12:00-14:00

webygroup
ÚvodÚvodná stránka