Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Skládka TKO - Žadovica

Skládka komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov

Na skládke je možné skládkovať:

  • odpady zaradené do Katalógu odpadov v kategórii ostatný odpad a komunálne odpady, okrem vyseparovaných a nebezpečných zložiek.

Na skládke nie je možné skládkovať:

  • všetky druhy nebezpečných odpadov a odpady, ktoré sa separujú, dajú sa recyklovať a využiť ako druhotné suroviny.

 

Otváracie hodiny Skládky TKO - Žadovica

PONDELOK - PIATOK 7:00 - 14:00
SOBOTA -


Kontaktná osoba: Ing. Ján Hečlo 0903 193337, Ján Podolský 0905 784185
V prípade ich neprítomnosti volajte   Roman Beňo  0907 650132

Odpad zo stavieb a demolácií si môžete doviesť sami, alebo objednať na Technických službách prepravu, či pristavenie veľkoobjemového kontajnera. Služby sú spoplatnené. Ceny sú k dispozícii na kontaktnom telefónnom čísle 044/5222303 podľa platného cenníka.

Zberný dvor

Je zriadený v areáli Technických služieb na adrese Podtureň-Roveň 206, 033 01 Podtureň je otvorený počas pracovných dní od 8:00 do 14:00 hod.

Dá sa v ňom uložiť papier, sklo, plasty, veľkoobjemový TKO a nebezpečný odpad. Nenahrádza skládku a preto obyvatelia a podnikatelia, ktorí vyprodukujú jednorázovo väčšie množstvo odpadu (napr. pri oprave bytového jadra) sú povinní ho odviesť na Skládku TKO – Žadovica.


 

P- 8:00-11:00, 12:00-15:00
U- 7:30-11:00, 12:00-14:30
S- 8:00-11:00, 12:00-16:30
Š- 7:30-11:00, 12:00-14:30
P- 8:00-11:00, 12:00-14:00

webygroup
ÚvodÚvodná stránka