Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Spoločný OcÚ - stavebný

Ohlásenie drobnej stavby

Pri vybavovaní je potrebné predložiť ohlásenie.

Vybavuje:

Ing. Beata Surovčeková
odbor OVŽPaD
tel. č. 0445202155
e-mail: beata.surovcekova@lhr.sk

Ing. arch. Ivana Oravcová
odbor OVŽPaD
tel. č. 0445202156
e-mail: ivana.oravcova@lhr.sk

 


 
Ohlásenie drobnej stavby
 OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY.docx (19.1 kB) (19.1 kB)

 
Ohlásenie drobnej stavby
 OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY.pdf (235.3 kB) (235.3 kB)

 
Ohlásenie drobnej stavby - prípojky
 OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY - PRÍPOJKY.pdf (251.4 kB) (251.4 kB)

 
Ohlásenie drobnej stavby - prípojky
 OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY - PRÍPOJKY.docx (19.5 kB) (19.5 kB)

 

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

Pri vybavovaní je potrebné predložiť ohlásenie.

Vybavuje:

Ing. Beata Surovčeková
odbor OVŽPaD
tel. č. 0445202155
e-mail: beata.surovcekova@lhr.sk

Ing. arch. Ivana Oravcová
odbor OVŽPaD
tel. č. 0445202156
e-mail: ivana.oravcova@lhr.sk

 


 
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
 OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV A UDRŽIAVACICH PRÁC.docx (19.5 kB) (19.5 kB)

 
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
 OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV A UDRŽIAVACICH PRÁC.pdf (273.1 kB) (273.1 kB)

 

Ohlásenie stavebných úprav bytu

Pri vybavovaní je potrebné predložiť ohlásenie.

Vybavuje:

Ing. Beata Surovčeková
odbor OVŽPaD
tel. č. 0445202155
e-mail: beata.surovcekova@lhr.sk

Ing. arch. Ivana Oravcová
odbor OVŽPaD
tel. č. 0445202156
e-mail: ivana.oravcova@lhr.sk

 


 
Ohlásenie stavebných úprav bytu
 OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV BYTU.docx (19.3 kB) (19.3 kB)

 
Ohlásenie stavebných úprav bytu
 OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV BYTU.pdf (272.6 kB) (272.6 kB)

 

Rozhodnutie o umiestnení stavby

Pri vybavovaní je potrebné predložiť návrh.

Vybavuje:

Ivana Paldanová
SOcÚ stavebný
tel. č. 0445202152
mobil: 0908937423
e-mail: ivana.paldanova@lhr.sk

Ing. Adriana Rozenbergova
SOcÚ stavebný
tel. č. 0445202153
e-mail: rozenbergova@lhr.sk


 
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
 Navrh na vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby.docx (15.6 kB) (15.6 kB)

 
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
 Navrh na vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby.pdf (181.8 kB) (181.8 kB)

 

Stavebné povolenie

Pri vybavovaní je potrebné predložiť žiadosť.

Vybavuje:

Ivana Paldanová
SOcÚ stavebný
tel. č. 0445202152
mobil: 0908937423
e-mail: ivana.paldanova@lhr.sk

Ing. Adriana Rozenbergova
SOcÚ stavebný
tel. č. 0445202153
e-mail: rozenbergova@lhr.sk


 
Žiadosť o stavebné povolenie
 ziadost o stavebne povolenie.docx (19.2 kB) (19.2 kB)

 
Žiadosť o stavebné povolenie
 ziadost o stavebne povolenie.pdf (330.4 kB) (330.4 kB)

 

Kolaudačné rozhodnutie

Pri vybavovaní je potrebné predložiť návrh.

Vybavuje:

Ivana Paldanová
SOcÚ stavebný
tel. č. 0445202152
mobil: 0908937423
e-mail: ivana.paldanova@lhr.sk

Ing. Adriana Rozenbergova
SOcÚ stavebný
tel. č. 0445202153
e-mail: rozenbergova@lhr.sk


 
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 Navrh na vydanie kolaudacneho rozhodnutia.docx (18 kB) (18 kB)

 
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 Navrh na vydanie kolaudacneho rozhodnutia.pdf (259 kB) (259 kB)

 

Povolenie zmeny stavby pred dokončením

Pri vybavovaní je potrebné predložiť žiadosť.

Vybavuje:

Ivana Paldanová
SOcÚ stavebný
tel. č. 0445202152
mobil: 0908937423
e-mail: ivana.paldanova@lhr.sk

Ing. Adriana Rozenbergova
SOcÚ stavebný
tel. č. 0445202153
e-mail: rozenbergova@lhr.sk


 
Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením
 ziadost o zmenu stavby pred dokoncenim.docx (15.9 kB) (15.9 kB)

 
Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením
 ziadost o zmenu stavby pred dokoncenim.pdf (185.4 kB) (185.4 kB)

 

Zmena v užívaní stavby alebo časti stavby

Vybavuje:

Ivana Paldanová
SOcÚ stavebný
tel. č. 0445202152
mobil: 0908937423
e-mail: ivana.paldanova@lhr.sk

Ing. Adriana Rozenbergova
SOcÚ stavebný
tel. č. 0445202153
e-mail: rozenbergova@lhr.sk


 

Odstránenie stavby

Pri vybavovaní je potrebné predložiť žiadosť.

Vybavuje:

Ivana Paldanová
SOcÚ stavebný
tel. č. 0445202152
mobil: 0908937423
e-mail: ivana.paldanova@lhr.sk

Ing. Adriana Rozenbergova
SOcÚ stavebný
tel. č. 0445202153
e-mail: rozenbergova@lhr.sk


 
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
 ziadost o povolenie na odstranenie stavby.docx (15.8 kB) (15.8 kB)

 
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
 ziadost o povolenie na odstranenie stavby.pdf (181.6 kB) (181.6 kB)

 

Reklamné stavby do 20 m2

Reklamná stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou podľa odseku 1 písm. a) až d) alebo upevnená strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ na zemi alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu a ktorej funkciou je šírenie reklamných, propagačných, navigačných a iných informácií viditeľných z verejných priestorov. Reklamné stavby sa na účely tohto zákona členia podľa veľkosti informačnej plochy na

a) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2,

b) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 a 

c) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2.

Najväčšou informačnou plochou sa rozumie kolmý priemet jednej najväčšej informačnej plochy umiestnenej na reklamnej stavbe na zvislú rovinu podľa projektovej dokumentácie predloženej stavebnému úradu.

Pri vybavovaní je potrebné predložiť ohlásenie alebo žiadosť.

Vybavuje:

Ing. Beata Surovčeková
odbor OVŽPaD
tel. č. 0445202155
e-mail: beata.surovcekova@lhr.sk

Ing. arch. Ivana Oravcová
odbor OVŽPaD
tel. č. 0445202156
e-mail: ivana.oravcová@lhr.sk


 
Ohlásenie reklamnej stavby do 3m2
 Ohlasenie_reklamnej_stavby_do3 m2.docx (20.1 kB) (20.1 kB)

 
Ohlásenie reklamnej stavby do 3m2
 Ohlasenie_reklamnej_stavby_do3 m2.pdf (340.8 kB) (340.8 kB)

 
Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby od 3m2 do 20m2
 Ziadost_o_stavebne_povolenie_reklamnej_stavby_nad 3 m2.docx (20.6 kB) (20.6 kB)

 
Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby od 3m2 do 20m2
 Ziadost_o_stavebne_povolenie_reklamnej_stavby_nad 3 m2.pdf (370.8 kB) (370.8 kB)

 

Reklamné stavby nad 20 m2

Reklamná stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou podľa odseku 1 písm. a) až d) alebo upevnená strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ na zemi alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu a ktorej funkciou je šírenie reklamných, propagačných, navigačných a iných informácií viditeľných z verejných priestorov. Reklamné stavby sa na účely tohto zákona členia podľa veľkosti informačnej plochy na

a) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2,

b) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 a 

c) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2.

Najväčšou informačnou plochou sa rozumie kolmý priemet jednej najväčšej informačnej plochy umiestnenej na reklamnej stavbe na zvislú rovinu podľa projektovej dokumentácie predloženej stavebnému úradu.

Pri vybavovaní je potrebné predložiť žiadosť.

Vybavuje:

Ivana Paldanová
SOcÚ stavebný
tel. č. 0445202152
mobil: 0908937423
e-mail: ivana.paldanova@lhr.sk

Ing. Adriana Rozenbergova
SOcÚ stavebný
tel. č. 0445202153
e-mail: rozenbergova@lhr.sk


 
Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby nad 20m2
 Ziadost_o_stavebne_povolenie_reklamnej_stavby_nad 20 m2.docx (20.5 kB) (20.5 kB)

 
Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby nad 20m2
 Ziadost_o_stavebne_povolenie_reklamnej_stavby_nad 20 m2.pdf (370.3 kB) (370.3 kB)

 
Žiadosť o kolaudačné rozhodnutie reklamnej stavby nad 20m2
 Ziadost_o_kolaudacne rozhodnutie_reklamnej_stavby_nad 20 m2.docx (16.9 kB) (16.9 kB)

 
Žiadosť o kolaudačné rozhodnutie reklamnej stavby nad 20m2
 Ziadost_o_kolaudacne rozhodnutie_reklamnej_stavby_nad 20 m2.pdf (291.5 kB) (291.5 kB)

 

Rozhodnutie o umiestnení stavby pre miestne a účelové komunikácie

Vybavuje:

Ivana Paldanová
SOcÚ stavebný
tel. č. 0445202152
mobil: 0908937423
e-mail: ivana.paldanova@lhr.sk

Ing. Adriana Rozenbergova
SOcÚ stavebný
tel. č. 0445202153
e-mail: rozenbergova@lhr.sk


 

Špeciálny stavebný úrad - Stavebné a kolaudačné rozhodnutie pre miestne a účelové komunikácie

Vybavuje:

Ing. arch. Ivana Oravcová
odbor OVŽPaD
tel. č. 0445202156
e-mail: ivana.oravcova@lhr.sk

 


 

Sadzobník poplatkov na úseku stavebnej správy

Sadzobník poplatkov na úseku stavebnej správy
 Sadzobnik poplatkov na useku stavebnej spravy.pdf (240.4 kB) (240.4 kB)

 

P- 8:00-11:00, 12:00-15:00
U- 7:30-11:00, 12:00-14:30
S- 8:00-11:00, 12:00-16:30
Š- 7:30-11:00, 12:00-14:30
P- 8:00-11:00, 12:00-14:00

webygroup
ÚvodÚvodná stránka