Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Športoviská a ihriská

Športové komunitné centrum

Športové komunitné centrum (ŠKC) sa nachádza v areáli Základnej školy s materskou školou Hradná na Hradnej ulici v Liptovskom Hrádku a jeho súčasťou je aj ľadová plocha s rozmermi 20 x 40 metrov.
Súčasťou ŠKC sú štyri šatne, kompletné sociálne zázemie, miestnosti s chladením a pre rolbu, recepcia a menšia kaviareň.

Ľadová plocha je k dispozícii počas ôsmich mesiacov v roku – od septembra do konca apríla. Od mája do augusta sa v nej môže hrať in-line hokej, hokejbal prípadne ďalšie športy.

ŠKC slúži predovšetkým pre pohybové aktivity detí a mládeže základných škôl podľa harmonogramu aktivít.

Pre verejnosť je ŠKC otvorené denne od 16:00 do 22:00 hod. Cena prenájmu ľadovej plochy pre skupiny je 90 eur/hod. Verejné korčuľovanie je spoplatnené sumou 1,50 eur na osobu. Dieťa do 10 rokov zdarma.

Záujemcovia o prenájom ľadovej plochy ŠKC môžu nahlásiť svoj záujem o využívanie ľadovej plochy na email skcliptovskyhradok@szlh.sk alebo vyplniť formulár na webe  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTuYfvreZK3-2o5l9ii3ay5CFhV7sZuYfjcV6MxmDqd8Okpw/viewform

Virtuálna prehliadka Športového komunitného centra

Pozrite si Športové komunitné centrum a jeho okolie prostredníctvom virtuálnej prehliadky kliknutím na fotografiu.

položka bude otvorená v novom okne


 

Mestská športová hala

Objekt telocvične typu T18 – mestskej športovej haly v Liptovskom Hrádku bol zrealizovaný v roku 1985-1986, zrekonštruovaný v roku 2017 - 2018. V minulosti slúžil najmä pre Volejbalový oddiel TJ TESLA Liptovský Hrádok.

Mestská športová hala má v súčasnosti povrch hracej plochy TARAFLEXTM s rozmermi 31,5 x 18 m, výšku 8,2 m s hľadiskom pre divákov s kapacitou 300 osôb, kancelárie, sklady, technologické priestory, priestory pre relax a oddych, šatne, sociálne zariadenia a ihriská pre volejbal, pre tenis (dvojhra, štvorhra), pre nohejbal, pre florbal a pre bedminton.

Slúži pre športovú činnosť športových oddielov a klubov, žiakov základných a stredných škôl na vyučovanie hodín telesnej a športovej výchovy a organizáciu školských športových súťaží, športovú činnosť žiakov organizovaných v centrách voľného času, športovú činnosť ostatných právnických osôb a fyzických osôb, ako aj pre usporadúvanie rôznych spoločenských a kultúrnych podujatí.

Mestská športová hala je otvorená podľa využitia denne od 8:00 do 22:00 hod. Vstup do priestorov športovej haly určených pre športovcov majú dovolené iba tí, ktorí majú pridelenú užívaciu dobu, na základe nájomnej zmluvy. Objednať (rezervovať) mestskú halu je možné u správcu Ing. Jána Kazára - osobne na mestskom úrade č. dverí 109, emailom jan.kazar@lhr.sk alebo telefonicky na tel. č. 0445202115, 0905745652. S užívateľom (objednávateľom) bude uzatvorená nájomná zmluva.

Cenníkom mestskej športovej haly je určená cena nájmu pre všetky dni v týždni a to pre jednorazový nájom (vstup) 30,- € / hod. a pre pravidelne opakujúci sa nájom (min. polroka) 25,- € / hod. Zľava 50% z cenníka patrí:

  • deťom do 15 rokov v sprievode dospelých s trvalým pobytom v Liptovskom Hrádku,
  • seniorom na starobnom dôchodku s trvalým pobytom v Liptovskom Hrádku,
  • športovým klubom so sídlom na území mesta Liptovský Hrádok.

Podrobnosti súvisiace s prevádzkou mestskej športovej haly nájdete aj priamo v športovej hale, kde je vyvesený Prevádzkový poriadok a cenník.

Virtuálna prehliadka mestskej športovej haly

Pozrite si Mestskú športovú halu a jej okolie prostredníctvom virtuálnej prehliadky kliknutím na fotografiu.

položka bude otvorená v novom okne


 

Mestský športový areál

Mestský športový areál pozostáva z futbalového ihriska s tribúnou pre 400 divákov a príslušného technického zázemia, ako sú šatne futbalistov a sklady. Objekt bol zrealizovaný v roku 1985-1986, rekonštruovaný v roku 2016. V minulosti slúžil najmä pre Futbalový oddiel TJ TESLA LH, v súčasnosti pre Futbalový oddiel ŠKM LH a pre športové podujatia základných škôl, CVČ a ostatnej verejnosti.
Súčasťou športového areálu je aj nové tréningové ihrisko s umelým trávnatým povrchom s rozmerom 42x72 metrov, postavené v rokoch 2017 - 2018, umiestnené vedľa súčasnej hlavnej futbalovej plochy. Nové športovisko je oplotené a osvetlené. Nespornou výhodou umelého povrchu je jeho celoročné využitie. V zimnom období sa bude dať využiť napríklad aj na bežecké lyžovanie. Ihrisko bude k dispozícii aj pre školy a verejnosť.

Adresa: Belanská 1786, 03301 Liptovský Hrádok
Telefón: 0445202114

Virtuálna prehliadka mestského športového areálu

Pozrite si mestský športový areál a jeho okolie prostredníctvom virtuálnej prehliadky kliknutím na fotografiu.

položka bude otvorená v novom okne


 

Multifunkčné ihrisko

Dňa 25.9.2009 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska za účasti premiéra Slovenskej republiky Róberta Fica, ministra vnútra Róberta Kaliňáka, predsedu VÚC Juraja Blanára, Dušana Galisa a ďalších. Ihrisko má rozmery 33 x 18 m a slúži na športové disciplíny- futbal, hokejbal, basketbal a volejbal.
Ihrisko odovzdalo mesto Liptovský Hrádok do správy Centru voľného času LIENKA. Účelom verejného multifunkčného ihriska je dlhodobé zabezpečenie miesta na prevádzkovanie fyzicky nenáročných športových aktivít najmä pre deti a mládež.

Adresa: Ul. J. D. Matejovie, 03301 Liptovský Hrádok
Telefón: 05222495


 

Sokolovňa

Sokolovňa bola slávnostne otvorená v roku 1932, úspešne zrekonštruovaná a opäť otvorená pre verejnosť 21. mája 2010, ako súkromný kultúrno – športový objekt. Tak ako bola Sokolovňa kedysi centrom športového diania a srdcom Liptovskom Hrádku, dnes obnovila tradíciu, ktorá je s týmto miestom spätá, práve prostredníctvom spojenia kultúrnych, spoločenských a športových zážitkov.

Prevádzky Sokolovne
* Spoločenská sála s galériou
* Klubová miestnosť
* Tenisové kurty, kurty na plážový volejbal a futbal
* Reštaurácia POINT
* Zumba fitness
* Súkromná základná umelecká škola – tanečný odbor
* Solárium
* Salón Ivana
* Fitness Jantec

Adresa: Hradná 340, 03301 Liptovský Hrádok
Telefón: 0907 234 391


 

Detské ihriská

Detské ihrisko na sídlisku Belanská

Vzniklo v auguste 2009 ako prvé certifikované detské ihrisko pri vtedajšom Centre voľného času Lienka v blízkosti vstupu do Hrádockého arboréta pre deti do 12 rokov.

Detské ihrisko na sídlisku Prekážka

V máji 2012 bola zrealizovaná dodávka a montáž herných prvkov, mobiliáru, oplotenia a zhotovenie dopadových plôch v rámci stavby „Detské ihrisko na sídlisku Prekážka v Liptovskom Hrádku.“ Zhotoviteľom stavby bola spoločnosť Hřiště, s.r.o., Brno, ktorá dielo zhotovila v dohodnutom termíne a zodpovedajúcej kvalite.  Finančné prostriedky mesto získalo prostredníctvom nenávratného finančného príspevku, v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, os Leader, ktorý realizovala Miestna akčná skupina Horný Liptov. Ihrisko bolo otvorené pre malých návštevníkov symbolicky na deň detí a je prístupné deťom do 12 rokov.

Detské ihrisko v Dovalove

1. júna 2012 dostali deti z Materskej školy v Dovalove krásny darček v podobe dreveného domčeka so šmýkačkou a preliezkou, hojdačky a gymcentrum s lezeckou stenou. Slávnostnému prestrihnutiu stuhy primátorom mesta, predchádzalo 500 brigádnických hodín, odrobených rodičmi na tomto diele. Investícia na ihrisko bola 1 200 eur a hodnota vytvoreného diela je 11 000 eur. Túto hodnotu vytvorili všetci tí, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri jeho budovaní. Detské ihrisko vzniklo vďaka dobrej spolupráci medzi mestom a ZŠ s MŠ Hradná a rodičmi, ktorí tomuto nápadu dali reálnu podobu svojou prácou.

Detské ihrisko na Športovej ulici

V posledný májový deň roku 2013 slávnostne otvorilo svoje brány nové detské ihrisko na Športovej ulici. Realizácia tohto projektu si vyžiadala viac než 14 600 €. Finančné prostriedky mesto získalo prostredníctvom nenávratného finančného príspevku, v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, os Leader, ktorý realizovala Miestna akčná skupina Horný Liptov. Detské ihrisko je verejné, vstup naň je na vlastné riziko. Určené je pre deti do 12 rokov.

Detské ihrisko na ul. Komenského

Vďaka príspevku získanému prostredníctvom MAS Horný Liptov v rámci Programu rozvoja vidieka SR pribudlo v máji 2014 v meste Liptovský Hrádok ďalšie nové detské ihrisko na ulici J. A. Komenského v hodnote 17.252,40 eur. Detské ihrisko pre Svieženkou je úplne iného typu, aké na sídliskách bežne nájdete. Na pomerne malej ploche (10 x 20 m), s využitím niekoľkých herných komponentov, poskytuje množstvo herných aktivít, ktoré podporujú rozvoj detskej fantázie, hravosť a zábavno-športové vyžitie. Ihrisko je vysoko atraktívne aj svojou farebnosťou a materiálovým zladením. Všetky použité materiály sú navyše ekologické, ihrisko je pre deti bezpečné, jeho parametre spĺňajú všetky požadované normy Európskej únie. Ihrisko je určené najmä menším deťom do 12 rokov. Vzhľadom na inštaláciu lavičiek a príjemné prostredie parku, si tam oddýchnu aj rodičia a starí rodičia.

Detské ihrisko na Celinách

K detským ihriskám v správe mesta pribudlo na jeseň 2016 ďalšie. Na voľný trávnatý priestror sa vošlo ihrisko v rozsahu menšom v akom sú ostatné detské ihriská v správe mesta. Ale nechýba tu pieskovisko, viacúčelová zostava s dvomi vežami spojenými mostíkom, so šmýkačkou a šikmou lezeckou stenou, dve reťazové hojdačky, kolotoč a pre najmenších hojdačka na pružine. Ihrisko je oplotené a vybavené lavičkou a odpadkovým košom. K bezpečnému pohybu detí v blízkosti ihriska má prispieť skutočnosť, že Celiny boli označené dopravným značením „obytná zóna“, ktoré obmedzuje rýchlosť vozidiel na 20 km/hod. Detské ihrisko na Celinách, ktoré dodala spoločnosť Intersystem EU z Bytče, bolo financované z rozpočtu mesta sumou 14 640 eur.


 

Detské ihriská

Ihrisko na sídlisku Belanská

Ihrisko na sídlisku Belanská

Ihrisko na sídlisku Prekážka

Ihrisko na sídlisku Prekážka

Ihrisko na sídlisku Prekážka

Ihrisko na sídlisku Prekážka

Ihrisko na sídlisku Prekážka

Ihrisko na sídlisku Prekážka


 
 
Ihrisko v Dovalove

Ihrisko v Dovalove

Ihrisko na ul. Športová

Ihrisko na ul. Športová

Ihrisko na ul. Športová

Ihrisko na ul. Športová

Ihrisko na ul. Športová

Ihrisko na ul. Športová


 
 
Ihrisko na ul. Komenského

Ihrisko na ul. Komenského

Ihrisko na ul. Komenského

Ihrisko na ul. Komenského

Ihrisko na ul. Komenského

Ihrisko na ul. Komenského

Ihrisko na Celinách

Ihrisko na Celinách


 
 

 

Fitpark pre všetky generácie

Bol vybudovaný s podporou Dextrade Žilina s.r.o., Colmex, s.r.o. Praha a Nadáciou správneho životného štýlu. V mesiaci októbri 2014 boli na Športovej ulici v bezprostrednej blízkosti detského ihriska inštalované štyri stacionárne vonkajšie posilňovacie zariadenia, na ktoré mesto Liptovský Hrádok získalo dotáciu vo výške 55 % z ceny prvkov, čo predstavovalo finančnú čiastku 2 224,80 €. Exteriérové fitnes stroje sú určené pre osoby staršie ako 15 rokov, deti od 12 do 14 rokov môžu cvičiť len pod dohľadom a asistenciou dospelej osoby. Elipsovité zariadenie je určené na zvyšovanie pohyblivosti dolných končatín, surfovacie zariadenie na zlepšovanie ohybnosti a koordinácie tela, naťahovacie zariadenie na posilňovanie a rozvoj svalov horných končatín a posledné zariadenie je na precvičovanie chôdze.
Všetkým, pre ktorých je pohyb pre zdravie bežnou súčasťou života, cvičebné zariadenia prinesú zábavu aj relax.


 

Fitpark pre všetky generácie

Fitpark na ul. Športová

Fitpark na ul. Športová

Fitpark na ul. Športová

Fitpark na ul. Športová

Fitpark na ul. Športová

Fitpark na ul. Športová

Fitpark na ul. Športová

Fitpark na ul. Športová


 
 

 

P- 8:00-11:00, 12:00-15:00
U- 7:30-11:00, 12:00-14:30
S- 8:00-11:00, 12:00-16:30
Š- 7:30-11:00, 12:00-14:30
P- 8:00-11:00, 12:00-14:00

webygroup
ÚvodÚvodná stránka