Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Účasti mesta

Rozpočtové organizácie, ktorých zriaďovateľom je mesto Liptovský Hrádok

Základná škola s materskou školou, Hradná 342, Liptovský Hrádok
sekretariát: 044/5222 006
email: zshrlh@gmail.com
web: zshradna.edupage.org/

Materská škola, Hradná 335, Liptovský Hrádok
tel. č.044/5222594
mobil: 0904734231
email: hradnaskolka@gmail.com
web: mshradna.webnode.sk/

Materská škola Dovalovo 425, Liptovský Hrádok
tel. č. 044/5222956
email: dovalovoskolka@gmail.com
web: dovalovo-skolka.webnode.sk/

Základná škola s materskou školou, Ul. J. D. Matejovie 539, Liptovský Hrádok
školský telefón: 044/5222568
mobilný telefón: 0911/595048
riaditeľka školy: 0910/901948
email: skola@zsmatejkalh.eu.sk
web: matejka.edupage.org/

Materská škola Belka, Belanská 593, Liptovský Hrádok
tel. č.: 044 / 522 13 90
mobil: 0911 / 756 858
email: gajdosovajanka@gmail.com
web: skolkabelanska.webnode.sk/

Základná umelecká škola
email: zus.lh@stonline.sk
web: www.zuslh.sk

Hudobný odbor, Tanečný odbor
J. D. Matejovie 591, Liptovský Hrádok
Elokované pracovisko Hybe 140
tel. č.: +421 44 5224 511
mobil: +421 919 419 283

Výtvarný odbor
J. D. Matejovie 539, Liptovský Hrádok
Elokované pracovisko Hybe 140
tel. č.: +421 44 5224 928

Centrum voľného času Lienka
Ul. Hradná 342, Liptovský Hrádok
tel. č.: 044/5 222 495
email: riaditel.cvc@lhr.sk
web: www.cvclh.edu.sk


 

Obchodné spoločnosti s účasťou mesta Liptovský Hrádok

BYP, s.r.o., Hviezdoslavova 141, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO: 36 437 263
ZI: 6 638,78 eur
podiel mesta na ZI: 100%

BYP, s.r.o. je spoločnosť mesta Liptovský Hrádok, ktorá je zriadená za účelom spravovania majetku mesta. Svoju činnosť započala 1. 1. 2006. Jej hlavnou činnosťou je výroba, rozvod a predaj tepla a TÚV pre fyzické a právnické osoby na území mesta, správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta a správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve iných osôb.

tel.: 044 / 522 22 44, 45
mobil: 0905 964 488
web: www.byplh.sk

 

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36 672 441
ZI: 20 239 417,2 eur
podiel mesta na ZI: 11,1499 %


 

Právnické osoby, v ktorých má mesto Liptovský Hrádok účasť

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), ul.Bezručova 2533/9, 81109 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 00584614 záujmové združenie právnických osôb,

Združenie miest a obcí Liptova (ZMOL), Štúrova ul. 1989, 03142 Liptovský Mikuláš,ˇIČO: 14224119, záujmové združenie právnických osôb,

Oblastná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV (OOCR), Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO: 42219906, organizácia cestovného ruchu

Klaster LIPTOV - združenie cestovného ruchu, Štúrova 1989/41, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO: 42168724, združenie cestovného ruchu

Miestna akčná skupina Horný Liptov (MASKA), ul. Hviezdoslavova 170, 03301 Liptovský Hrádok, 033 01, IČO: 42 063 507, občianske združenie

Mikroregión pod Poludnicou, Jána Kalinčiaka  39  03203  Liptovský Ján, IČO:: 42060761, združenie obcí

Regionálna rozvojová agentúra Liptov, Moyzesova 176/7, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 37905708, záujmové združenie právnických osôb

Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny, Partizánska 1606, 03301 Liptovský Hrádok, IČO: 36140643, občianske združenie


 

P- 8:00-11:00, 12:00-15:00
U- 7:30-11:00, 12:00-14:30
S- 8:00-11:00, 12:00-16:30
Š- 7:30-11:00, 12:00-14:30
P- 8:00-11:00, 12:00-14:00

webygroup
ÚvodÚvodná stránka