Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 22.2.2018

Dňa 22.2.2018 o 13,30 hod. zasadá Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Hrádku.
Viac sa dočítate na podstránke Zasadnutia MsZ.
viac...

Zverejnené 13.2.2018 -jka- Vyprší o 4 dni.


 

Zverejnenie zámeru na prenájom nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, Mesto Liptovský Hrádok zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Viac v priložených dokumentoch.
viac...

Zverejnené 7.2.2018 -jka- Vyprší o 4 dni.


 

Návrh dokumentu na verejné pripomienkovanie, ktorý je zahrnutý do programu zasadania mestského zastupiteľstva dňa 22.2.2018

Predkladáme na verejnú diskusiu návrh VZN č. 1/2018 o Záväzných častiach Zmien a doplnkov č.5 ÚPN-SÚ LIPTOVSKÝ HRÁDOK.
Svoje pripomienky posielajte na adresu: Mestský úrad Liptovský Hrádok, Odbor výstavby, životného prostredia a dopravy, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok alebo e-mailom na adresu: zuzana.straponova@lhr.sk alebo beata.surovcekova@lhr.sk
viac...

Zverejnené 6.2.2018 -jka- Vyprší o 4 dni.


 

Zmena niektorých poplatkov pre matričné úkony

Od 1. januára 2018 sa zmenili správne poplatky pre matriku a osvedčovanie podpisov. Dôvodom je novela zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch. Viac v priloženom dokumente.
viac...

Zverejnené 2.2.2018 -jka- Vyprší o 10 dní.


 

Oznámenie súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Zverejnené 26.1.2018 -jka- Vyprší o 2 dni.


 

P- 8:00-11:00, 12:00-15:00
U- 7:30-11:00, 12:00-14:30
S- 8:00-11:00, 12:00-16:30
Š- 7:30-11:00, 12:00-14:30
P- 8:00-11:00, 12:00-14:00

webygroup
ÚvodÚvodná stránka