Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - od 14. júna

Zverejnené 14.6.2019 -jka- Vyprší o 11 dní.


 

Návrhy VZN na verejné pripomienkovanie

Predkladáme na verejné pripomienkovanie
Návrh VZN 2-2019 o o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov,
Návrh VZN 3-2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 13-2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
a Návrh VZN 4-2019 o podmienkach poskytnutia príspevku na dopravu ako opatreniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a jednorazovej dávky v hmotnej núdzi,
ktoré budú zahrnuté do programu zasadania mestskéh ...viac...

Zverejnené 12.6.2019 -jka- Vyprší o 9 dní.


 

Výskyt medveďa hnedého aj v našom meste

Výskyt medveďa hnedého aj v našom meste Pohyb medveďa sme zaznamenali v Liptovskom Hrádku na ulici ČSA, na Lubyho lúke a v mestskej časti Dovalovo. Medveď, ktorý sa za potravou vyberie do obývaných častí, tzv. synantropný jedinec sa v takomto preňho neprirodzenom prostredí môže správať nevyspytateľne a môže spôsobiť rôzne škody.
Z dôvodu potreby operatívne riešiť situáciu s takýmto problémovým jedincom bol Ministerstvom životného prostredia SR zriadený Zásahový tím pre medveďa hnedého. ...viac...

Zverejnené 12.6.2019 -jka- Vyprší o 9 dní.


 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Hrádok na II. polrok 2019

Zverejnené 11.6.2019 -jka- Vyprší o 9 dní.


 

Ambulantný predaj - usmernenie

Zverejnené 6.6.2019 -jka- Vyprší o 3 dni.


 

Čiastočná uzávierka Ul. K Belej

Čiastočná uzávierka Ul. K Belej Informujeme vás o plánovanej čiastočnej uzávierke miestnej komunikácie Ul. K Belej, od križovatky s Ulicou Fraňa Kráľa, po križovatku s Ulicou Martina Rázusa v Liptovskom Hrádku na čas nevyhnutne potrebný, z dôvodu vykonávania stavebných úprav uvedenej komunikácie v termíne od 06.06.2019 do 30.06.2019 v celkovej dĺžke 100 m, bez obchádzkovej trasy.
viac...

Zverejnené 6.6.2019 -jka- Vyprší o 3 dni.


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - jún - júl 2019

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - jún 2019 V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vám oznamujeme, že bude v meste Liptovský Hrádok prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.
Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality uvede ...viac...

Zverejnené 14.5.2019 -jka-
Aktualizované: 6.6.2019 -jka- Vyprší o 22 dní.


 

Verejná vyhláška - Modernizácia železničnej trate - Správa o hodnotení vplyvov na životné prostredie

Verejná vyhláška - Modernizácia železničnej trate - Správa o hodnotení vplyvov na životné prostredie Správa o hodnotení je zverejnená na webovej stránke Ministerstva ŽP SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/modernizacia-zeleznicnej-trate-zilina-kosice-usek-trate-liptovsky-miku-2
Do Správy o hodnotení možno nahliadnuť aj na odbore výstavby, životného prostredia a dopravy v pracovných dňoch počas úradných hodín.
viac...

Zverejnené 21.5.2019 -jka-
Aktualizované: 28.5.2019 -jka- Vyprší o 2 dni.


 

Dobrovoľná zbierka na obstaranie bronzovej busty generála Milana Rastislava Štefánika, ktorá bude súčasťou obnovy jeho pamätníka v Sadoch M. R. Štefánika v Liptovskom Hrádku

Dobrovoľná zbierka na obstaranie bronzovej busty generála Milana Rastislava Štefánika, ktorá bude súčasťou obnovy jeho pamätníka
v  Sadoch M. R. Štefánika v Liptovskom Hrádku Splaťme dlh a vráťme Sadom M. R. Štefánika podobizeň človeka, ktorý tomuto miestu prepožičal svoje meno!
Ako to bolo a prečo by sme tak mali urobiť?
Na dnešnom mieste pomníka Československo-sovietskeho priateľstva  stál kedysi iný. Dr. Peter Vítek o tom píše: „ Podľa Kroniky Štátnej ľudovej školy v Lip ...viac...

Zverejnené 22.2.2019 -jka-
Aktualizované: 30.4.2019 -jka- Vyprší o 12 dní.


 

P- 8:00-11:00, 12:00-15:00
U- 7:30-11:00, 12:00-14:30
S- 8:00-11:00, 12:00-16:30
Š- 7:30-11:00, 12:00-14:30
P- 8:00-11:00, 12:00-14:00

webygroup
ÚvodÚvodná stránka