Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Mimoriadny odpočet vodomerov – zmena ceny

Mimoriadny odpočet vodomerov – zmena ceny
Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš oznamuje svojim odberateľom a producentom, že od zajtra, 25.6.2019 v priebehu mesiaca jún a júl 2019 budú vykonané mimoriadne odpočty vodomerov u všetkých odberateľov a producentov v obci z dôvodu zmeny ceny stočného. Mimoriadne odpočty budú pracovníci Liptovskej vodárenskej spoločnosti vykonávať postupne podľa svojich prevádzkových možností.
Žiadame všetkých občanov, aby počas odpo ...viac...

Zverejnené 24.6.2019 -jka- Vyprší o 13 dní.


 

Verejná vyhláška - obnova bytového domu č. súp. 307 na ulici SNP

Zverejnené 21.6.2019 -jka- Vyprší o 10 dní.


 

Výskyt medveďa hnedého aj v našom meste

Výskyt medveďa hnedého aj v našom meste Pohyb medveďa sme zaznamenali v Liptovskom Hrádku na ulici ČSA, na Lubyho lúke a v mestskej časti Dovalovo. Medveď, ktorý sa za potravou vyberie do obývaných častí, tzv. synantropný jedinec sa v takomto preňho neprirodzenom prostredí môže správať nevyspytateľne a môže spôsobiť rôzne škody.
Z dôvodu potreby operatívne riešiť situáciu s takýmto problémovým jedincom bol Ministerstvom životného prostredia SR zriadený Zásahový tím pre medveďa hnedého. ...viac...

Zverejnené 12.6.2019 -jka-
Aktualizované: 19.6.2019 -jka- Vyprší o 1 deň.


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - jún - júl 2019

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - jún - júl 2019 V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vám oznamujeme, že bude v meste Liptovský Hrádok prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.
Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality ...viac...

Zverejnené 14.5.2019 -jka-
Aktualizované: 19.6.2019 -jka- Vyprší o 21 dní.


 

Zisťovanie EHIS

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Európskeho zisťovania o zdraví (EHIS), ktoré v tomto období prebieha vo všetkých členských štátoch Európskej únie podľa platnej európskej legislatívy, nariadenia Komisie (EÚ) číslo 2018/255, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008. Svojím obsahom a zameraním nadväzuje na zisťovania, ktoré boli uskutočnené v rokoch 2009 a 2014.
Cieľom zisťovania EHIS je prostredníctvom št ...viac...

Zverejnené 18.6.2019 -jka- Vyprší o 7 dní.


 

Zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach (ŽP).
Jeho účelom je získať informácie o individuálnom vykurovaní rodinných domov. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pre účely emisnej inventúry, pre zlepšenie energetickej bilancie a v neposlednom rade na to, aby Slovensko vedelo v budúcnosti plniť požiadavky na vysokú kvalitu ovzdušia a európske a medzinárodné záväzky z ...viac...

Zverejnené 18.6.2019 -jka- Vyprší o 7 dní.


 

Zasadnutie mestského zastupiteľstva, 27.6.2019

Zasadnutie mestského zastupiteľstva, 27.6.2019 Vo štvrtok 27. júna sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Hrádku.
Viac sa dočítate na podstránke Zasadnutia MsZ.
viac...

Zverejnené 18.6.2019 -jka- Vyprší o 1 deň.


 

Prevádzka materských škôl počas letných prázdnin

Prevádzka materských škôl počas letných prázdnin MŠ Belanská - otvorená od 1.7.2019 do 31.7.2019
                        zatvorená - august 2019

MŠ Hradná -  zatvorená - júl 2019
                      otvorená od 1.8.2019 do 23.8.2019
                      zatvorená - od 26.8.2019 do 30.8.2019

MŠ Dovalovo - zatvorená - júl 2019
                        zatvorená - august 2019
viac...

Zverejnené 18.6.2019 -jka- Vyprší o 14 dní.


 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - od 14. júna

Zverejnené 14.6.2019 -jka- Vyprší o 3 dni.


 

Návrhy VZN na verejné pripomienkovanie

Predkladáme na verejné pripomienkovanie
Návrh VZN 2-2019 o o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov,
Návrh VZN 3-2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 13-2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
a Návrh VZN 4-2019 o podmienkach poskytnutia príspevku na dopravu ako opatreniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a jednorazovej dávky v hmotnej núdzi,
ktoré budú zahrnuté do programu zasadania mestskéh ...viac...

Zverejnené 12.6.2019 -jka- Vyprší o 1 deň.


 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Hrádok na II. polrok 2019

Zverejnené 11.6.2019 -jka- Vyprší o 1 deň.


 

Dobrovoľná zbierka na obstaranie bronzovej busty generála Milana Rastislava Štefánika, ktorá bude súčasťou obnovy jeho pamätníka v Sadoch M. R. Štefánika v Liptovskom Hrádku

Dobrovoľná zbierka na obstaranie bronzovej busty generála Milana Rastislava Štefánika, ktorá bude súčasťou obnovy jeho pamätníka
v  Sadoch M. R. Štefánika v Liptovskom Hrádku Splaťme dlh a vráťme Sadom M. R. Štefánika podobizeň človeka, ktorý tomuto miestu prepožičal svoje meno!
Ako to bolo a prečo by sme tak mali urobiť?
Na dnešnom mieste pomníka Československo-sovietskeho priateľstva  stál kedysi iný. Dr. Peter Vítek o tom píše: „ Podľa Kroniky Štátnej ľudovej školy v Lip ...viac...

Zverejnené 22.2.2019 -jka-
Aktualizované: 30.4.2019 -jka- Vyprší o 4 dni.


 

P- 8:00-11:00, 12:00-15:00
U- 7:30-11:00, 12:00-14:30
S- 8:00-11:00, 12:00-16:30
Š- 7:30-11:00, 12:00-14:30
P- 8:00-11:00, 12:00-14:00

webygroup
ÚvodÚvodná stránka