Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zámer odpredať priamym predajom novovytvorené pozemky v k.ú. Dovalovo

Zámer odpredať priamym predajom novovytvorené pozemky v k.ú. DovalovoVytlačiť
 

Mesto Liptovský Hrádok v zmysle § 9a, ods. 1, pís. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer odpredať priamym predajom novovytvorené pozemky v k.ú. Dovalovo,  parc. č. KN-C 1636/42 o výmere 364 m2, trvalé trávne porasty a parc. č. KN-C 1636/43 o výmere 54 m2, trvalé trávne porasty  Kúpna cena je stanovená na základe ZP minimálne na 11,42 EUR/m2. Uvedené pozemky boli GP vytvorené z pozemkov parc. č.  KN-E 483/2 a KN-E 575/5.

Cenové ponuky zahrňujúce kúpnu cenu za m2 a budúci spôsob využitia pozemkov doručte   na Mestský úrad v Liptovskom Hrádku, Hviezdoslavova 170, 033 01 v obálke s heslom „Priamy predaj – pozemky Dovalovo“ v termíne do 30. mája 2018 do 11.00 hod.

Mesto Liptovský Hrádok  si vyhradzuje právo nevybrať ani jedného záujemcu. Info na tel. č. 0445202131

Zverejnené: 10.5.2018
Platné do:   30.5.2018


 

Zverejnené 10.5.2018 -jka-Počet videní: 1472


 

P- 8:00-11:00, 12:00-15:00
U- 7:30-11:00, 12:00-14:30
S- 8:00-11:00, 12:00-16:30
Š- 7:30-11:00, 12:00-14:30
P- 8:00-11:00, 12:00-14:00

webygroup
ÚvodÚvodná stránka