Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Životné prostredie

Malý zdroj znečistenia ovzdušia

Pri vybavovaní je potrebné predložiť žiadosť.

Vybavuje:

Ing. Viera Malastová
odbor OVŽPaD
tel. č. 0445202156
mobil: 0918862196
email: viera.malastova@lhr.sk


 
Žiadosť o povolenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 žiadosť o povolenie stavby, zmeny a užívania stavby MZZO.docx (14.3 kB) (14.3 kB)

 
Žiadosť o povolenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 žiadosť o povolenie stavby, zmeny a užívania stavby MZZO.pdf (180.8 kB) (180.8 kB)

 

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia (malý zdroj)

Pri vybavovaní je potrebné predložiť oznámenie.

Vybavuje:

Ing. Viera Malastová
odbor OVŽPaD
tel. č. 0445202156
mobil: 0918862196
email: viera.malastova@lhr.sk


 
Oznámenie prevádzkovateľa pre určenie poplatku
 Oznamenie prevadzkovatela maleho zdroja znecistovania ovzdusia pre urcenie poplatku.docx (12.2 kB) (12.2 kB)

 
Oznámenie prevádzkovateľa pre určenie poplatku
 Oznamenie prevadzkovatela maleho zdroja znecistovania ovzdusia pre urcenie poplatku.pdf (134.8 kB) (134.8 kB)

 

Vodné stavby - studne

V zmysle §21 ods.1 a §26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách.

Ostatné vodné stavby Okresný úrad v Liptovskom Mikuláši Odbor životného prostredia.

Pri vybavovaní je potrebné predložiť žiadosť o povolenie osobitného užívania vôd a o povolení vodnej stavby.

Poplatok:

  • 30 eur

Vybavuje:

Ing. Viera Malastová
odbor OVŽPaD
tel. č. 0445202156
mobil: 0918862196
email: viera.malastova@lhr.sk


 
Žiadosť o povolenie osobitného užívania vôd a o povolenie vodnej stavby
 žiadosť o povolenie osobitného užívania vôd a o povolenie vodnej stavby.docx (14.5 kB) (14.5 kB)

 
Žiadosť o povolenie osobitného užívania vôd a o povolenie vodnej stavby
 žiadosť o povolenie osobitného užívania vôd a o povolenie vodnej stavby.pdf (138.4 kB) (138.4 kB)

 

Rybársky lístok

Poplatky:

  • týždenný    1,50 eura
  • mesačný    3 eurá
  • ročný          7 eur
  • trojročný   17 eur
  • osoby do pätnásť rokov - bez poplatku

Vybavuje:

Ing. Viera Malastová
odbor OVŽPaD
tel. č. 0445202156
mobil: 0918862196
email: viera.malastova@lhr.sk


 

Vydanie osvedčenia pre samostatne hospodáriaceho roľníka

Vybavuje:

Ing. Viera Malastová
odbor OVŽPaD
tel. č. 0445202156
mobil: 0918862196
email: viera.malastova@lhr.sk


 

Výrub drevín

V zmysle zákona č. 543/2002 Z.z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Pri vybavovaní je potrebné predložiť žiadosť.

Poplatok:

  •  10 eur pre fyzické osoby
  •  100 eur pre právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie

Vybavuje:

Ing. Viera Malastová
odbor OVŽPaD
tel. č. 0445202156
mobil: 0918862196
email: viera.malastova@lhr.sk


 
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.docx (14.2 kB) (14.2 kB)

 
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.pdf (159.7 kB) (159.7 kB)

 

Zber, preprava a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov

V zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.
Viac na podstránkach Technické služby.

Vybavuje:

Roman Beňo
vedúci odboru TS
tel. č. 0445222303
mobil: 0907650132
email: roman.beno@lhr.sk


 

P- 8:00-11:00, 12:00-15:00
U- 7:30-11:00, 12:00-14:30
S- 8:00-11:00, 12:00-16:30
Š- 7:30-11:00, 12:00-14:30
P- 8:00-11:00, 12:00-14:00

webygroup
ÚvodÚvodná stránka