Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Životné prostredie

Malý zdroj znečistenia ovzdušia

Pri vybavovaní je potrebné predložiť žiadosť.

Vybavuje:

Ing. Viera Malastová
odbor OVŽPaD
tel. č. 0445202156
mobil: 0918862196
email: viera.malastova@lhr.sk


 

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia (malý zdroj)

Pri vybavovaní je potrebné predložiť oznámenie.

Vybavuje:

Ing. Viera Malastová
odbor OVŽPaD
tel. č. 0445202156
mobil: 0918862196
email: viera.malastova@lhr.sk


 

Vodné stavby - studne

V zmysle §21 ods.1 a §26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách.

Ostatné vodné stavby Okresný úrad v Liptovskom Mikuláši Odbor životného prostredia.

Pri vybavovaní je potrebné predložiť žiadosť o povolenie osobitného užívania vôd a o povolení vodnej stavby.

Poplatok:

  • 30 eur

Vybavuje:

Ing. Viera Malastová
odbor OVŽPaD
tel. č. 0445202156
mobil: 0918862196
email: viera.malastova@lhr.sk


 

Rybársky lístok

Poplatky:

  • týždenný    1,50 eura
  • mesačný    3 eurá
  • ročný          7 eur
  • trojročný   17 eur
  • osoby do pätnásť rokov - bez poplatku

Vybavuje:

Ing. Viera Malastová
odbor OVŽPaD
tel. č. 0445202156
mobil: 0918862196
email: viera.malastova@lhr.sk


 

Vydanie osvedčenia pre samostatne hospodáriaceho roľníka

Vybavuje:

Ing. Viera Malastová
odbor OVŽPaD
tel. č. 0445202156
mobil: 0918862196
email: viera.malastova@lhr.sk


 

Výrub drevín

V zmysle zákona č. 543/2002 Z.z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Pri vybavovaní je potrebné predložiť žiadosť.

Poplatok:

  •  10 eur pre fyzické osoby
  •  100 eur pre právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie

Vybavuje:

Ing. Viera Malastová
odbor OVŽPaD
tel. č. 0445202156
mobil: 0918862196
email: viera.malastova@lhr.sk


 

Zber, preprava a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov

V zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.
Viac na podstránkach Technické služby.

Vybavuje:

Roman Beňo
vedúci odboru TS
tel. č. 0445222303
mobil: 0907650132
email: roman.beno@lhr.sk


 

P- 8:00-11:00, 12:00-15:00
U- 7:30-11:00, 12:00-14:30
S- 8:00-11:00, 12:00-16:30
Š- 7:30-11:00, 12:00-14:30
P- 8:00-11:00, 12:00-14:00

webygroup
ÚvodÚvodná stránka